14505 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 17-04-2019 (niveau 3)eerdere test 17 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 17-04-2019 zo ingevuld:Ich konnte mir das Lachen nicht (verbijten) ........ .


67 % (afgerond)verkneifen 
15 % (afgerond)verbeugen
18 % (afgerond)verhunzen

(sich etwas) verkneifen: iets onderdrukken (niet lachen, een opmerking niet maken)

kneifen: jemanden in den Arm kneifen / zwicken

 

sich verbeugen: een buiging maken

sich biegen/verbiegen vor Lachen: in een deuk liggen

verhunzen: verprutsenZie ook de pagina Links.Im Fantasyroman 'Tintenherz' geht es um unheimliche   ........ .


84 % (afgerond)Mächte 
4 % (afgerond)Machte
12 % (afgerond)Machten

Die Macht: hoort bij de groep vaak gebruikte vrouwelijke woorden met de uitgang -t.

Meervoud: die Mächte.

Net als die Nacht - die Nächte / die Stadt - die Städte / die Kraft - die Kräfte.Zie ook de pagina geslacht.Hem werd gevraagd naar de vergadering te komen.

 

........ wurde gebeten, zur Sitzung zu kommen.


64 % (afgerond)Er 
36 % (afgerond)Ihm

Fragen: werkwoord met de vaste 4e naamval.

Ich frage ihn. Ich bitte (verzoek) ihn. 

Hem wordt gevraagd: lijdende zin.

In een lijdende zin verandert het lijdend voorwerp in het onderwerp.

Ich rufe ihn an. Er wird angerufen.

Dat geldt tevens voor werkwoorden met een vaste 4e naamval.

Ich bitte/frage ihn. - Er wird (von mir) gebeten/gefragt.

 

bitten (en fragen): vaste 4e naamval

bitten - bat - gebeten: verzoeken

fragen - fragte - gefragt: een vraag stellenZie ook de pagina lijdende vorm.Wir besuchen in Berlin die (bekende)  ........  Sehenswürdigkeiten.


2 % (afgerond)bekannter
78 % (afgerond)bekannten 
20 % (afgerond)bekannte
bekannt

Bijvoeglijke naamwoorden in het meervoud:

na (lid)woorden van de der/die/das groep en ook de (m)ein/kein groep krijgen bijvoeglijke naamwoorden in alle naamvallen de uitgang -(e)n.Zie ook de pagina na der/die/das-groep.TOTAALRESULTAAT:
74% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2014 - NU Beter Duits is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Deutsch macht Spaß