MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 12-03-2019 (niveau 3)eerdere test 12 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 12-03-2019 zo ingevuld:Wo ist (hun) ........ Haus?


14 % (afgerond)ihres
1 % (afgerond)ihre
80 % (afgerond)ihr 
5 % (afgerond)ihren

Hun huis: onderwerp, dus 1e naamval.

Das Haus - ihr Haus.

 

Onzijdige woorden hebben in de 1e en 4e naamval dezelfde vorm:

das, ein, ihr, unser, euer Haus.Zie ook de pagina ein/eine-groep - bezittelijk voornaamwoord.(In plaats van een potlood)  ........ benutzt er einen Filzstift.


7 % (afgerond)Statt ein Bleistift
5 % (afgerond)Statt einer Bleistifts
24 % (afgerond)Statt einen Bleistift
64 % (afgerond)Statt eines Bleistifts 

Der Bleistift, der Filzstift.

'Statt' wordt door de 2e naamval, maar tegenwoordig ook door de 3e naamval, gevolgd.

Dus is ook mogelijk: statt einem Bleistift (zonder -s).Zie ook de pagina met 2e naamval.Der Angeklagte hat   ........ abgelegt.


7 % (afgerond)einen Bekenntnis
86 % (afgerond)ein Geständnis 
3 % (afgerond)eines Geständnis
3 % (afgerond)ein Bekenntnis

Das/ein Geständnis: de meeste woorden met de uitgang -nis zijn onzijdig.

Hier lijdend voorwerp: ein Geständnis (zelfde vorm als 1e naamval).

Der Angeklagte hat die Tat gestanden.

 

Das Bekenntnis: heeft een meer private betekenis ("Ik moet je iets bekennen"). Ook m.b.t. godsdienst/belijdenis.

In de criminalistiek noemt men een schriftelijke bekentenis ('een daad opeisen') ook: das Bekennerschreiben.Zie ook de pagina weetwoorden I.Het ligt voor de hand: ........


69 % (afgerond)Es liegt auf der Hand. 
2 % (afgerond)Es liegt über der Hand.
22 % (afgerond)Es liegt vor der Hand.
6 % (afgerond)Es liegt für die Hand.

In het Duits ligt het al 'op de hand' en hoef je je hand alleen te sluiten.

In het Nederlands moet je het eerst nog 'pakken'.

 

Liegen auf/vor: rust, dus 3e naamval.

Für: voor iets/iemand, dus geen plaatsbepaling.Zie ook de pagina standaardzinnen N-D.TOTAALRESULTAAT:
75% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)