MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 18-03-2019 (niveau 2)geen eerdere test beschikbaar 18 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 18-03-2019 zo ingevuld:(Als ik zou weten, hoe ik hem kan helpen)

 

Wenn ich nur   ........ , wie ich ihm helfen kann.


4 % (afgerond)weiß
71 % (afgerond)wüsste 
25 % (afgerond)wusste

Als ik toch eens wist / zou weten hoe ik hem kan helpen: aanvoegende wijs.

Ook mogelijk: helfen könnte, dus eveneens aanvoegende wijs.

De aanvoegende wijs heeft meestal een umlaut.

 

Ich weiß: ik weet.

Ich wusste: ik wist.Zie ook de pagina Konjunktiv.Die (klanten)  ........  wollen hohe (leningen) ........ .


5 % (afgerond)Künden - Kredits
20 % (afgerond)Kunde - Krediten
75 % (afgerond)Kunden - Kredite 

Der Kredit - die Kredite volgt de hoofdregel voor het meervoud van mannelijke woorden: -e.

 

Der Kunde - die Kunden.

Der Kunde hoort bij het groepje mannelijke woorden met de uitgang -e. Het gaat hier om mannelijke personen en dieren (der Junge, der Löwe).

Deze woorden krijgen, behalve in de 1e naamval enkelvoud, in alle andere naamvallen, dus ook in het meervoud de uitgang -n. (Zie bij 7x (e)n).Zie ook de pagina meervoud.Das neue Handy ist super!

Ich gehe nie aus dem Haus ohne ........ Handy.


15 % (afgerond)meines
37 % (afgerond)meinem
48 % (afgerond)mein 

das/mein Handy: 1e naamval onzijdig (zie 1e zin)

ohne: 4e naamval - ohne mein Handy 

 

Onzijdige woorden hebben dezelfde vorm in de 1e en 4e naamval.

 

Meines: 2e naamval. Das ist die Nummer meines Handys.

Meinem: 3e naamval. Das ist das Etui von meinem Handy.Zie ook de pagina met 4e naamval.Grapje uit de tijd van de studentenbeweging '68 - zogenaamde Sponti-Sprüche.

 

Keiner ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes (voorbeeld) ........ dienen!


14 % (afgerond)Muster
4 % (afgerond)Vorbildung
82 % (afgerond)Beispiel 

Niemand is nutteloos, hij kan altijd nog als slecht voorbeeld dienst doen.

 

Het voorbeeld zoals in 'bijvoorbeeld': das Beispiel (zum Beispiel, beispielsweise).

Das Vorbild is een positief voorbeeld: rolmodel, toonbeeld van...

Die Vorbildung: de vooropleiding.

Das Muster: monster, voorbeeld op grond waarvan iets gemaakt is / patroon van stof/behang e.d.Zie ook de pagina weetwoorden II.TOTAALRESULTAAT:
69% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)