MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 18-03-2019 (niveau 3)geen eerdere test beschikbaar 18 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 18-03-2019 zo ingevuld:Ich habe ........ gefragt, was er von der neuen Methode hält.


33 % (afgerond)ihm
67 % (afgerond)ihn 
er

Fragen heeft de vaste 4e naamval: Ich frage ihn/Sie/sie.

 

In het Duits combineren enkele werkwoorden standaard met de 4e naamval, waar het in het Nederlands om een meewerkend voorwerp gaat: fragen, bitten, kosten, lehren (doceren).

Ich bitte Sie. Es kostet ihn keinen Cent. Sie lehrt ihn kochen (formeel taalgebruik).Zie ook de pagina werkwoorden met vaste naamval.(Keuzestress)

Wer ........ Wahl hat, hat ........ Qual.


61 % (afgerond)die, die 
16 % (afgerond)die, den
16 % (afgerond)den, den
7 % (afgerond)die, der

Die Wahl - die Qual (en die Zahl): uitzondering op de regel dat woorden bestaande uit de stam van een werkwoord mannelijk zijn.

Hier zijn beide woorden lijdend voorwerp.

 

Wie de keuze heeft, heeft ook de kwelling van het moeten kiezen.Zie ook de pagina geslacht.Bei der Lesung hat der Autor mir (een opdracht) ........ ins Buch geschrieben.


8 % (afgerond)eine Weihung
79 % (afgerond)eine Widmung 
10 % (afgerond)eine Weissagung
4 % (afgerond)ein Gewieher

Die Widmung: opdracht (toewijding) door de auteur als dankzegging (voorwoord van het boek) of een persoonlijke handgeschreven noot in een boek voor een individuele lezer.

Jemandem etwas widmen (3e naamval): wijden aan / besteden aan. Sie widmet ihm viel Zeit.

Die Weihung: religieus ceremonieel. Diese Kirche ist dem Heiligen Antonius geweiht.

Die Weissagung: spirituele voorspelling.

Das Gewieher: het gehinnik van een paard.

 

Er hat die Widmung ins / in das Buch geschrieben: 4e naamval.Zie ook de pagina Links.Von wegen Service. Das ist hier ein richtiger Saftladen.

 

Het woord 'der Saftladen' betekent ........ .


83 % (afgerond)slecht bedrijf 
10 % (afgerond)prima zaak
4 % (afgerond)reparatiewinkel
4 % (afgerond)sap-boutique

Von wegen: '(Hoezo service?) Niet dus!'

'Saftladen' noem je een bedrijf/winkel waarover je absoluut niet tevreden bent.

Hiervoor wordt ook 'die Klitsche' gebruikt: kleinerend voor 'klein, provinciaal bedrijf'.

Een winkel die verse sappen aanbiedt kan zich voor de grap 'Saftladen' noemen.

Reparatiewinkel: der Reparaturladen/-service.Zie ook de pagina Spreektaal.TOTAALRESULTAAT:
72% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)