MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 19-03-2019 (niveau 1)eerdere test 19 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 19-03-2019 zo ingevuld:Gehst du mit (haar) ........ in die Disko?


8 % (afgerond)ihm
83 % (afgerond)ihr 
9 % (afgerond)sie

mit: voorzetsel met de 3e naamval

met haar: mit ihr

met hem: mit ihmZie ook de pagina persoonlijk vnw..Unser Auto ist kaputt. Es muss in die ........ .


13 % (afgerond)Garage
84 % (afgerond)Werkstatt 
4 % (afgerond)Wartung

Die Werkstatt (Standaardduits): werkplaats, o.a. voor de reparatie van auto's.

Die Wartung: service en onderhoud (geen ruimte), dus niet gelijk aan 'reparatie'.
Die Garage: ruimte om een voertuig te stallen.
NB in Zwitserland gebruikt men wél Garage voor een werkplaats voor auto's.

Zie ook de pagina Falsche Freunde.Hoe bevalt het je in Nederland?


81 % (afgerond)Wie gefällt es dir in den Niederlanden? 
8 % (afgerond)Wer gefällt es dich in den Niederlanden?
6 % (afgerond)Wie gefallt es dir in Niederland?
5 % (afgerond)Wer gefällt es in den Niederlanden?

Es gefällt mir gut: gefallen krijgt een umlaut bij du, er, sie en es.

Het werkwoord combineert standaard met de 3e naamval.

Wie vindt dat leuk? Wem gefällt das? Mir gefällt es gut.

 

Die Niederlande: alleen in deze meervoudsvorm.

In: 3e of 4e naamval. Controlevraag 'waar bevalt het'? Dan 3e naamval.

In de 3e naamval meervoud krijgen alle woorden van de woordgroep de uitgang -(e)n.

 

Wie: hoe.

Wer?: wie? 1e naamval.Zie ook de pagina standaardzinnen met 3e naamval.Niemand (was in staat) ........ die Fragen beantworten.  


59 % (afgerond)könnte
1 % (afgerond)kennte
2 % (afgerond)kannte
38 % (afgerond)konnte 

können - konnte - gekonnt: kunnen, in staat zijn

Niemand konnte Antwort geben.

 

könnte: zou kunnen (aanvoegende wijs) 

 

kennen - kannte - gekannt: kennen, bekend zijn met

Niemand kannte den Mann.Zie ook de pagina dürfen / müssen / sollen / mögen.TOTAALRESULTAAT:
71% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)