MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 20-03-2019 (niveau 3)eerdere test 20 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 20-03-2019 zo ingevuld:Viele Leute genieren sich nicht, ihre gesamten Befindlichkeiten der Welt auf Facebook mitzuteilen.

Befindlichkeiten: ........


17 % (afgerond)feiten en meningen
2 % (afgerond)reisdoelen en verblijfplaatsen
81 % (afgerond)emoties en belevenissen 

Befindlichkeiten (meervoud): oorspronkelijk alleen voor 'seelischer Zustand'. Tegenwoordig 'alles wat ik meemaak en voel' (deel ik op social media).

Critici van deze maatschappelijke trend gebruiken het woord ironisch (navelstaren).

Reisdoelen en verblijfplaatsen: Reiseziele und Aufenthaltsorte.

Feiten en meningen: Fakten (Tatsachen) und Meinungen.Zie ook de pagina 'Chefsache' en 'Habseligkeiten'.Im Februar 1962 kam es in Hamburg zu ........ Sturmflut, die viele Menschen das Leben kostete.


9 % (afgerond)eine große
59 % (afgerond)einer großen 
27 % (afgerond)einem großen
5 % (afgerond)einer große

Die (Sturm)flut: vrouwelijk (zie menu 'zelfstandige naamwoorden-geslacht: vrouwelijke woorden met de uitgang -t).

Die (na de komma) slaat op: die Flut.

 

Es kam zu (3e naamval) einer großen: bijvoeglijke naamwoorden krijgen na een lidwoord in de 2e en 3e naamval een -n.

Dat geldt dus voor mannelijke, vrouwelijke en onzijdige woorden.

 

Werkwoord 'kosten': in principe met 4e naamval maar de 3e wordt tegenwoordig in sommige constructies ook gebezigd.Zie ook de pagina geslacht.Das Buch 'Tintenherz' ........ einem Mann, der Figuren aus einem Buch zum Leben erwecken kann.


24 % (afgerond)händelt von
8 % (afgerond)handelt über
64 % (afgerond)handelt von 
5 % (afgerond)händelt über

Das Buch / der Film handelt von: vaste combinatie (+ 3e naamval).

Handeln - handelte - gehandelt: zwak werkwoord, dus geen klinkerverandering.Zie ook de pagina standaardzinnen N-D.Urlaub auf dem Bauernhof:

Bei uns können Sie auch selbst gekochte Marmelade und ........ verkosten.


5 % (afgerond)duftenden, selbst gebackenen Brot
81 % (afgerond)duftendes, selbst gebackenes Brot 
13 % (afgerond)duftendes, selbst gebackenen Brot

Das Brot: frisches, duftendes, selbstgebackenes Brot.

Zonder woord uit de das/(m)ein-groep krijgt het bijvoeglijke naamwoord de uitgang van het bepalende lidwoord (der, die of das).

Onzijdige woorden hebben in de 1e en 4e naamval dezelfde vorm.

 

verkosten (formeel): proevenZie ook de pagina zonder woord ervóór.TOTAALRESULTAAT:
71% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)