MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 25-03-2019 (niveau 1)eerdere test 25 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 25-03-2019 zo ingevuld:Monika, (speel) ........ uns doch mal was auf dem Klavier vor!


17 % (afgerond)spielt
71 % (afgerond)spiel 
12 % (afgerond)spielst

Je zegt 'du' tegen Monika. Dan is de gebiedende wijs: spiel(e).

 

Bij meer personen gebruik je de vorm van 'jullie':

Kinder, spielt uns doch mal was vor.

U: spielen Sie (bitte).

Du spielst: gewone vervoeging.Zie ook de pagina gebiedende wijs.Er zeigte ........ seinen Garten.


2 % (afgerond)mein
84 % (afgerond)mir 
15 % (afgerond)mich

zeigen: tonen, laten zien

laten zien 'aan' mij: meewerkend voorwerp, 3e naamval

Ich zeige es dir/Ihnen.

 

In dit type zin is de 'persoon' (mir) vrijwel altijd meewerkend voorwerp en het 'voorwerp' (den Garten) is lijdend voorwerp.Zie ook de pagina overzicht.Hast du (kranten) ........  mitgebracht?


2 % (afgerond)den Zeitungs
9 % (afgerond)den Zeitungen
12 % (afgerond)die Zeitungs
76 % (afgerond)die Zeitungen 

Alle woorden die eindigen op -ung zijn vrouwelijk.

De meervoudsregel is: -(e)n, zoals in die Frau - die Frauen.

 

Hier is 'Zeitungen' lijdend voorwerp, dus 4e naamval, zelfde vorm als 1e naamval.Zie ook de pagina meervoud.In welk woord klinkt de -a- zoals in Straße?


16 % (afgerond)Gasse
75 %Vase 
9 % (afgerond)Masse

De -ß- in Straße geeft aan dat de -a- niet kort wordt uitgesproken: straase.

Vase wordt eveneens met een wat langere -a- uitgesproken.

In tegenstelling tot de -a- voor -ss- als in Gasse (straatje/steeg) en Masse.

De -s- in Vase en de -ß- in Straße is minder 'scherp' dan een S aan het begin van een woord. Zie ook de pagina Uitspraak.TOTAALRESULTAAT:
77% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)