MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 15-05-2019 (niveau 1)eerdere test 15 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 15-05-2019 zo ingevuld:(Briefaanhef)

 

........ Marianne, 


1 % (afgerond)Lieben
7 % (afgerond)Lieber
90 % (afgerond)Liebe 
2 % (afgerond)Liebes

Een briefaanhef staat in de 1e naamval.

Vrouwelijk persoon: die Marianne - liebe Marianne.

Het bijvoeglijk naamwoord zonder der, die, das /(m)ein krijgt de uitgang van deze (lid)woorden.

 

De brieftekst begint met een kleine letter, bijvoorbeeld: wie geht es dir?

Lieber Thomas: mannelijk met de -r van der.

Liebes Kind: de -s van das.

 

'Lieben' is onder andere een meervoudsvorm.

Ihr Lieben, wie geht es euch?: Lieve mensen, hoe gaat het met jullie?Zie ook de pagina zonder woord ervóór.Wenn ihr etwas wissen wollt, (mogen jullie) ........ mich ruhig fragen.


74 % (afgerond)dürft ihr 
7 % (afgerond)sollt ihr
17 % (afgerond)dürfen ihr
2 % (afgerond)sollen ihr

Mogen in de betekenis van 'toestaan': dürfen.

Ich darf - ihr dürft: ik mag - jullie mogen (toestemming hebben).

De vorm van ihr wijkt af van de andere meervoudsvormen.

Ihr sollt: iemand wil dat jullie iets (niet) doen, dus een opdracht of een verbod. Ihr sollt nicht so laut sein!Zie ook de pagina dürfen / müssen / sollen / mögen......... Katze schnurrt (spint).


90 % (afgerond)Die 
1 % (afgerond)Das
9 % (afgerond)Der

Die Katze: staat zowel voor de soortnaam (de kat) als voor een vrouwelijk dier (poes).

De kater: der Kater.Zie ook de pagina geslacht.Wir machen das nun schon seit einiger Zeit auf diese Weise.

 

Diese Methode hat sich bewährt: deze methode ........


6 % (afgerond)is bewaard gebleven.
2 % (afgerond)is overgeleverd.
1 % (afgerond)heeft een octrooibescherming.
92 % (afgerond)heeft zich bewezen. 

Werkwoord 'sich bewähren': beproefd, als geschikt/betrouwbaar bewezen.

 

met octrooibescherming: patentiert

overgeleverd: überliefert

bewaard gebleven: bewahrt worden

Ik heb iets bewaard: ich habe es bewahrt / aufgehoben.Zie ook de pagina Links.TOTAALRESULTAAT:
86% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)