MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 16-05-2019 (niveau 3)eerdere test 16 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 16-05-2019 zo ingevuld:Ich sehe (hem) ........ nächste Woche.


82 % (afgerond)ihn 
1 % (afgerond)ihnen
17 % (afgerond)ihm

Lijdend voorwerp: ihn.

Zelfde zinsconstructie als: Ich besuche ihn. Ich rufe ihn an. Ich spreche ihn nächste Woche.Zie ook de pagina persoonlijk vnw..Das Ereignis hat mich überrascht.

 

........ heeft me verrast.


3 % (afgerond)Het succes
70 % (afgerond)De gebeurtenis 
26 % (afgerond)Het resultaat

de gebeurtenis: das Ereignis (uitgang -nis: meestal onzijdig)

het resultaat: das Ergebnis, das Resultat

het succes: der Erfolg (stam van werkwoord: overwegend mannelijk)Zie ook de pagina weetwoorden I.Die finanzielle Lage dieser Firma hat sich in ........ letzten Zeit verbessert.


14 % (afgerond)den
8 % (afgerond)dem
79 % (afgerond)der 

Die Zeit hoort bij de groep vrouwelijke woorden met de uitgang -t.

Zie bij: zelfstandige naamwoorden - geslacht.

In der letzten Zeit: tijdsbepalingen met voorzetsel staan in de 3e naamval.Zie ook de pagina met 3e/4e naamval.Der Makler hat ganz schön abgesahnt.

De makelaar heeft behoorlijk   ........  


11 % (afgerond)gesaneerd.
28 % (afgerond)gegraaid. 
60 % (afgerond)afgeroomd.

absahnen: behoorlijke winst binnenhalen, graaien

afromen (geld uit de kassa nemen om er niet te veel contanten in te hebben): die Kasse leeren

saneren (gebit, bedrijf, bodem): sanieren (repareren, gezond maken)Zie ook de pagina Spreektaal.TOTAALRESULTAAT:
65% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)