MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 20-05-2019 (niveau 1)eerdere test 20 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 20-05-2019 zo ingevuld:........ ihr noch nie in Berlin gewesen?


10 % (afgerond)Sind
3 % (afgerond)Bist
87 % (afgerond)Seid 

Werkwoord 'sein':

du bist.

wir/Sie/sie sind.

ihr seid - seid ihr?Zie ook de pagina onregelmatig.(Dit) ........ Haus ist größer als (het) ........ Haus dort drüben.


88 % (afgerond)Dieses, das 
3 % (afgerond)Diese, den
8 % (afgerond)Dieses, dem

De huizen worden met elkaar vergeleken.

Derhalve staat 'Haus' tweemaal in de 1e naamval.

Ook het koppelwerkwoord 'ist' geeft aan dat beide in de 1e naamval moeten staan.Zie ook de pagina koppelwerkwoorden.Im Mai sind die (nachten) ........   im Gebirge noch sehr kalt.


87 % (afgerond)Nächte 
8 % (afgerond)Nachten
4 % (afgerond)Nachte

Die Nacht hoort bij een groep vaak gebruikte vrouwelijke woorden met de uitgang -t.

Meervoud: die Nächte.Zie ook de pagina geslacht.In welk woord klinkt de -a- zoals in Straße?


8 % (afgerond)Masse
77 % (afgerond)Vase 
15 % (afgerond)Gasse

De -ß- in Straße geeft aan dat de -a- niet kort wordt uitgesproken: straase.

Vase wordt eveneens met een wat langere -a- uitgesproken.

In tegenstelling tot de -a- voor -ss- als in Gasse (straatje/steeg) en Masse.

De -s- in Vase en de -ß- in Straße is minder 'scherp' dan een S aan het begin van een woord. Zie ook de pagina Uitspraak.TOTAALRESULTAAT:
85% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)