MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 21-05-2019 (niveau 2)eerdere test 21 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 21-05-2019 zo ingevuld:........ Kaffeeautomat ist außer Betrieb.


27 % (afgerond)Das
9 % (afgerond)Die
64 % (afgerond)Der 

Der Automat: woorden uit het Latijn of Grieks (Fremdwörter) met de uitgang -t zijn vaak mannelijk.

Der Automat, der Apparat, der Kredit, der Transport:

dit betreft dus vaak woorden die in het Nederlands onzijdig zijn!Zie ook de pagina geslacht.Der Pass ist abgelaufen.

Du musst  ........ Pass beantragen.


3 % (afgerond)einem neue
84 % (afgerond)einen neuen 
13 % (afgerond)ein neuen

Der Pass: einen Pass (beantragen) is lijdend voorwerp, 4e naamval.

Der Pass bestaat uit de stam van het werkwoord 'passen/passieren': deze woorden zijn overwegend mannelijk.

 

1e naamval mannelijk: ein neuer Pass

2e der Antrags eines neuen Passes

3e mit dem neuen Pass

4e ich beantrage einen neuen Pass.

Dus alleen in de 1e naamval geen -n.Zie ook de pagina overzicht.Waar hoort de komma / horen de komma's?

 

Es hat sich nicht gelohnt alle alten Möbel in die neue Wohnung mitzunehmen.


73 % (afgerond)Es hat sich nicht gelohnt, alle alten Möbel in die neue Wohnung mitzunehmen. 
8 % (afgerond)Es hat sich nicht gelohnt, alle alten Möbel, in die neue Wohnung mitzunehmen.
7 % (afgerond)Es hat sich nicht gelohnt alle alten Möbel, in die neue Wohnung mitzunehmen.
12 % (afgerond)Es hat sich nicht gelohnt, alle alten Möbel in die neue Wohnung, mitzunehmen.

Es hat sich nicht gelohnt: hoofdzin.

Bijzin (Was hat sich nicht gelohnt?): alle alten Möbel in die neue Wohnung mitzunehmen.

 

Dit heeft te maken met de combinatie werkwoord + zu (mitzunehmen) en de lengte van de bijzin.

In de verkorte zin 'Es lohnt sich nicht die Möbel mitzunehmen' is geen komma noodzakelijk maar het mag wel (na 'nicht').Zie ook de pagina Bijwoorden / voegwoorden / kommaregels.Wat vind je daarvan? : ........


79 % (afgerond)Was hältst du davon? 
1 % (afgerond)Was findet du davon?
5 % (afgerond)Was halst du davon?
15 % (afgerond)Was findest du davon?

ich halte

du hältst: door de umlaut geen -e(st)

er, sie, es hält

ihr haltet

halten - hielt - gehalten (sterk werkwoord): -a- verandert in -ä-.

 

Was findest du davon?: is in het Duits niet correct.

Wél: Wie findest du das?Zie ook de pagina standaardzinnen D-N.TOTAALRESULTAAT:
75% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)