MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 22-05-2019 (niveau 1)eerdere test 22 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 22-05-2019 zo ingevuld:(Briefaanhef)

Sehr ........ Herr Baier,


74 % (afgerond)geehrter 
23 % (afgerond)geehrte
geehrt
3 % (afgerond)geehrten

Een briefaanhef staat in de 1e naamval.

Er staat geen lidwoord voor Herr.

De -r van 'der' verhuist dan naar 'geehrt-':

Sehr geehrter Herr Baier (altijd met naam).

 

Die Frau - Sehr geehrte Frau Maier,

de nu volgende brieftekst begint met een kleine letter.Zie ook de pagina zonder woord ervˇˇr.(Hij is wat dwars. Hij bindt niet makkelijk in.)

 

Er ist etwas störrisch. Er ........ nicht so schnell nach.


88 % (afgerond)gibt 
11 % (afgerond)gebt
1 % (afgerond)gebe

Geben is een sterk werkwoord: ich gebe, du gibst, er/sie/es gibt.

 

De regel is: lange -e- wordt -ie-, korte -e wordt -i-.

Uitzondering: 'geben' spreek je met een lange -e maar je schrijft toch 'er gibt': het wordt dus ietsjes langgerekt uitgesproken.

Nachgeben: inbinden / toeschietelijk zijn.Zie ook de pagina sterk.Rufen Sie bitte ........ Polizei!


15 % (afgerond)der
84 % (afgerond)die 
1 % (afgerond)das

Die Polizei: uitgang -ei, dus vrouwelijk.

Zo ook bijvoorbeeld: die Bäckerei, die Metzgerei (slager), die Partei, die Datei (databestand).

(Net als Nederlandse woorden met de uitgang -ij.)

 

Hier 4e naamval: bij vrouwelijk dezelfde vorm als 1e naamval.Zie ook de pagina geslacht.Daar is geen sprake van:  

Das kommt gar nicht in ........ .


5 % (afgerond)Anmerkung
9 % (afgerond)▄berwegung
86 % (afgerond)Frage 

In Frage kommen / infrage kommen (beide spellingen zijn toegestaan): in aanmerking komen.

 

Nederlanders zeggen en schrijven vaak 'imfrage'.

Maar 'in + kommen' combineert met de 4e naamval.

Omdat 'die Frage' vrouwelijk is, kan er dus geen -m voorkomen.

Die Anmerkung: notitie (bijvoorbeeld als commentaar in een tekst) / opmerking (mondeling ook: die Bemerkung).

Die Überwegung: recht van overpad (je mag op het terrein van je buren komen om bijvoorbeeld je heg te kunnen snoeien).Zie ook de pagina standaardzinnen N-D.TOTAALRESULTAAT:
83% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)