MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 22-05-2019 (niveau 3)eerdere test 22 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 22-05-2019 zo ingevuld:De Duitse afkorting bzw. staat voor ........ .


17 % (afgerond)bijvoorbeeld
79 % (afgerond)respectievelijk 
4 % (afgerond)zie ommezijde

bzw.: beziehungsweise = respectievelijk

b.w.: bitte wenden = z.o.z.

z.B.: zum Beispiel = bijvoorbeeldZie ook de pagina afkortingen......... Flug nach Berlin war ziemlich aufregend.


94 % (afgerond)Der 
6 % (afgerond)Die
1 % (afgerond)Das

Der Flug: stam van een werkwoord. Deze woorden zijn overwegend mannelijk.

 

aufregend: opwindendZie ook de pagina geslacht.Etwas halten von: iets vinden van (mening).

 

Was ........ du denn von 'Powerfood'? 


32 % (afgerond)hältest
11 % (afgerond)haltest
1 % (afgerond)halst
56 % (afgerond)hältst 

halten - hielt - gehalten (sterk werkwoord met -a-):

ich halte

du hältst

er/sie/es hält

 

Door de umlaut vervalt bij du de extra -e- die normaliter bij een -st wordt ingevoegd.Zie ook de pagina sterk.........  Gericht der Bundesrepublik Deutschland heißt Bundesverfassungsgericht.


6 % (afgerond)Der höchsten
19 % (afgerond)Der höchste
6 % (afgerond)Das höchsten
69 % (afgerond)Das höchste 

Das Gericht: de rechtbank.

Woorden die met Ge- beginnen zijn overwegend onzijdig.

(Uitzonderingen: die Geduld, die Gefahr, die Gewalt)

 

In de 1e naamval na der/die/das (geldt dus voor alle woorden enkelvoud) krijgen bijvoeglijke naamwoorden de uitgang -e. Zie voor tips eventueel bij menupagina 'Overzicht grammatica'.

 

Das Bundesverfassungsgericht: toetst wetten, regels en oordelen van lagere rechtbanken aan de hand van de grondwet (die Verfassung). Een aantal taken is globaal vergelijkbaar met de taken van de Hoge Raad in Nederland.Zie ook de pagina der/die/das-groep all- welch- manch-.TOTAALRESULTAAT:
74% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)