MOB-versie | Naar grote versie






Antwoorden van 23-05-2019 (niveau 2)



eerdere test 23 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 23-05-2019 zo ingevuld:



Drie van de uitdrukkingen hebben de betekenis van 'goed gemutst zijn'. 

Welke uitdrukking hoort NIET in het rijtje?


3 % (afgerond)Ich bin gut gelaunt.
81 % (afgerond)Ich bin beschickert. 
14 % (afgerond)Ich bin gut drauf.
3 % (afgerond)Ich habe gute Laune.

beschickert: aangeschoten (alcohol)

 

Ich bin gut drauf: spreektaal.

Als een goede kennis in jouw visie een beetje raar doet, kun je zeggen: Wie bist dú denn drauf?



Zie ook de pagina Links.



Heute gehen ........ zur Wahl des EU-Parlaments.


95 % (afgerond)die Niederländer 
4 % (afgerond)den Niederländer
1 % (afgerond)den Niederlander
1 % (afgerond)die Niederlanders

Die Niederländer (hier onderwerp): meervoud van 'der Niederländer', dus van de mannelijke vorm.

Vrouwelijk meervoud: die Niederländerinnen.

 

Nederland = die Niederlande: altijd meervoud (oude woordvorm).

Die Wahl: zur Wahl gehen.



Zie ook de pagina Links.



(Trainer Klaus Augenthaler)

 

Fußball ist nur schön, wenn du hinterher ........ Verband trägst und nicht, wenn ........ Frisur noch gut sitzt.


80 % (afgerond)einen, deine 
5 % (afgerond)eine, dein
8 % (afgerond)einem, deinem
8 % (afgerond)einer, dein

Der Verband: stamvorm van het werkwoord '(ver)binden'.

Deze woorden zijn overwegend mannelijk.

Hier 4e naamval: Du trägst einen Verband.

 

Die Frisur (kapsel): vrouwelijk woord (uitgang -ur).

Hier 1e naamval: Die Frisur sitzt gut.



Zie ook de pagina geslacht.



(Uit welk land kom jij?)

Aus ........ Land kommst du? 


4 % (afgerond)welcher
5 % (afgerond)welchen
57 % (afgerond)welchem 
35 % (afgerond)welches

aus: voorzetsel met de 3e naamval

das Land - aus dem Land

Welch- krijgt dezelfde uitgang als 'der/die/das': aus welchem Land.



Zie ook de pagina met 3e naamval.



TOTAALRESULTAAT:
78% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)