MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 21-09-2021 (niveau 1)eerdere test 21 SEP latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 21-09-2021 zo ingevuld:(Achter)  ........ dem Haus liegt ........ Garten (m).


1 % (afgerond)Neben, einen
1 % (afgerond)Außer, eine
44 % (afgerond)Hinter, einen
53 % (afgerond)Hinter, ein 

hinter: achter

neben: naast

außer: behalve

 

Der/ein Garten (onderwerp) liegt hinter dem Haus.Zie ook de pagina voorzetsels D-NL.Hier wohnen sie bestimmt nicht. Das ist ein Gewerbegebiet.

 

das Gewerbegebiet: ........


95 % (afgerond)het bedrijventerrein 
2 % (afgerond)het havengebied
1 % (afgerond)de rosse buurt
1 % (afgerond)de volkswijk

das Gewerbegebiet: bedrijventerrein/-park voor kleine en middelgrote bedrijven

das Gewerbe: beroep, bedrijfstak ('das älteste Gewerbe der Welt': de prostitutie)

de rosse buurt: das Rotlichtviertel

het havengebied: das Hafengebiet

de volkswijk: das Arbeiterviertel, der Kiez (Berlijn)Zie ook de pagina Links.Hoe bevalt het je in Nederland?


4 % (afgerond)Wie gefallt es dir in Niederland?
7 % (afgerond)Wer gefällt es dich in den Niederlanden?
86 % (afgerond)Wie gefällt es dir in den Niederlanden? 
3 % (afgerond)Wer gefällt es dir in Niederlande?

Es gefällt mir gut: gefallen krijgt een umlaut bij du, er, sie, es.

Het werkwoord combineert standaard met de 3e naamval.

Wie vindt dat leuk? Wem gefällt das? Mir gefällt es gut. Es gefällt ihm gut.

 

Wie: hoe

Wer?: wie? 1e naamval.

 

Die Niederlande is een meervoudsvorm en wordt altijd met lidwoord gebruikt. Het lidwoord wordt ook verbogen, hier 3e namval: in den Niederlanden.Zie ook de pagina standaardzinnen met 3e naamval.Die Bremer Stadtmusikanten vertreiben ........ Räuber (de rover).

 

      


15 % (afgerond)der
81 % (afgerond)den 
4 % (afgerond)dem

Der/ein Räuber: mannelijk persoon.

(Sie vertreiben) den Räuber: lijdend voorwerp, 4e naamval.

 

Die Bremer Stadtmusikanten zijn bekende sprookjesfiguren: een ezel, een hond, een kater en een haan.

 

foto 

By QCA7 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94490246Zie ook de pagina overzicht.TOTAALRESULTAAT:
79% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)