MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 18-04-2019 (niveau 1)eerdere test 18 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 18-04-2019 zo ingevuld:Der Tourist fragte nach ........ Weg (m).


33 % (afgerond)den
62 % (afgerond)dem 
5 % (afgerond)der

Nach: voorzetsel met de 3e naamval.

Der Weg: nach dem Weg fragen.

 

Werkwoord fragen - fragte - gefragt.

In het Duits is 'fragen' dus een zwak werkwoord. De verleden tijd is dus anders dan in het Nederlands.Zie ook de pagina met 3e naamval......... Winter war gar nicht kalt.


3 % (afgerond)Das
86 % (afgerond)Der 
10 % (afgerond)Die

De namen van jaargetijden zijn mannelijk, dus:

der Frühling, der Sommer, der Herbst, der Winter.Zie ook de pagina geslacht.Ich sehe gerne deutsche (detectivefilms) ........ .


1 % (afgerond)Knüller
5 % (afgerond)Detektivs
94 % (afgerond)Krimis 
Spitzel

Der Krimi is de afkorting van: der Kriminalfilm;

meervoud: Krimis.

Der Detektiv is de detective, net als in het Engels, dus de speurder.

Der Knüller is iets geweldigs, een topper: die Party war ein Knüller!

Dieses Sonderangebot (reclameaanbieding) ist ein absoluter Knüller.

Der Spitzel: spreektaal voor der Spion.Zie ook de pagina Links.Von allen Kirchtürmen der Welt ist der Turm des Ulmer Münsters  ........ .


58 % (afgerond)am höchsten 
12 % (afgerond)der hochsten
24 % (afgerond)den höchsten
6 % (afgerond)das höchsten

hoch - höher (zonder -c-) als - am höchsten

hoog - hoger dan - het hoogst

Ook mogelijk: der Kichturm ist (koppelwerkwoord) der höchste.

 

Das Münster: kerk die bij een klooster hoort/hoorde.

Ulm: stad in Zuidwest-Duitsland.

De kerktoren is 161,53 m hoog.Zie ook de pagina -er -st: vergelijking.TOTAALRESULTAAT:
75% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)