MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 18-04-2019 (niveau 2)eerdere test 18 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 18-04-2019 zo ingevuld:Ik kan niet goed tegen hitte.


1 % (afgerond)Ich kann nicht gut gegen die Hitze.
71 % (afgerond)Ich vertrage die Hitze nicht gut. 
23 % (afgerond)Ich verträge die Hitze nicht gut.
5 % (afgerond)Ich mag die Hitze nicht vertragen.

Lichamelijk/mentaal ergens tegen kunnen: etwas vertragen (können).

Er verträgt keinen Zucker / keine Kritik.

Tweede betekenis 'sich vertragen / sich mit jemandem vertragen': geen ruzie maken / met iemand overweg kunnen.

Ich mag (niet): ik houd (niet) van / ik wil dat (niet).

Geen klinkerverandering bij 'ich', wél bij du:

Verträgst du die Hitze nicht?Zie ook de pagina Links."Sie sollten (aangifte) ........ bei der Polizei erstatten."


67 % (afgerond)Anzeige 
27 % (afgerond)Angabe
5 % (afgerond)Anspruch

Anzeige erstatten: aangifte bij de politie doen.

2e betekenis van die/eine Anzeige: advertentie.

 

Die Angabe: informatieverstrekking.

Der Anspruch: eis, claim.

Sie sollten (aanvoegende wijs): heeft de betekenis van 'ik raad u aan'.Zie ook de pagina weetwoorden I.In ........ Nacht hat es stark geregnet.


das
81 % (afgerond)der 
19 % (afgerond)dem

Die Nacht: vrouwelijk woord met de uitgang -t.

In der Nacht: tijdsbepalingen met voorzetsels staan in de 3e naamval.Zie ook de pagina geslacht.Ich sitze neben ........ Freund in ........ ersten Reihe.


73 % (afgerond)meinem - der 
4 % (afgerond)meine - den
23 % (afgerond)meinen - die

Voorzetsels 'neben' en 'in' zijn keuzevoorzetsels: 3e of 4e naamval.

'Sitzen' is een rust: 3e naamval.

Ik zit én naast mijn vriend én in de eerste rij.

 

neben jemandem sitzen

die Reihe - in der Reihe sitzen

 

sich setzen: gaan zitten

Ich setze mich neben ihn. Een beweging met resultaat, dus 4e naamval.Zie ook de pagina met 3e/4e naamval.TOTAALRESULTAAT:
73% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)