MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 18-04-2019 (niveau 3)eerdere test 18 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 18-04-2019 zo ingevuld:Gezegde: Het mooiste vermaak is leedvermaak.

 

........  den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.


93 % (afgerond)Wer 
2 % (afgerond)Wie
5 % (afgerond)Wen

Wer: onderwerp.

Het staat hier voor: degene die (de schade heeft, hoeft niets te doen om ook nog de spot over zich heen te krijgen).Zie ook de pagina vraagwoorden / vragende voornaamwoorden.Die Schnapszahl: ........ .


16 % (afgerond)rondjes gegeven in een café
34 % (afgerond)getal dat uit minimaal twee dezelfde cijfers bestaat 
50 % (afgerond)alcoholpercentage van sterke drank

Waarschijnlijk afkomstig van de 'spelregel' dat je bij een spelletje waarbij je een 11, 22, 33, 111 etc. scoort een borrel moest drinken of een rondje moest geven.

Behoort bij de 'cijfermagie' waarbij men de getallen bepaalde betekenissen of zelfs 'krachten' toedicht.

Het carnavalsgetal 11: start op de 11e van de 11 maand om 11 uur 11.Zie ook de pagina 'Chefsache' en 'Habseligkeiten'.(Uit een verzameling 'grappige spreuken'.)

 

"Was sagen Sie als (niet betrokkene) ........ zum Thema 'Intelligenz'?"


4 % (afgerond)Zugezogener
Zugezogenem
83 % (afgerond)Unbeteiligter 
12 %Unbeteiligten

Wat vindt u als buitenstaander van het onderwerp 'intelligentie'? (Grapje à la 'Loesje'.)

Unbeteiligt: niet betrokken ('niet deelnemend').

Sie en Unbeteiligter zijn in deze zin verbonden door 'als': 'beide' personen zijn als het ware identiek en staan in de 1e naamval.

 

Der Unbeteiligte / ein Unbeteiligter: zelfstandig gebruikt bijvoeglijk naamwoord.

Zonder woord uit de der- of (m)ein-groep volgt de uitgang van het lidwoord (hier 1e naamvalals Unbeteilgter).

Der Zugezogene / ein Zugezogener (nieuwe bewoner/inwoner): eveneens een zelfstandig gebruikt bijvoeglijk naamwoord.Zie ook de pagina =zelfst. nw. (persoon).Das geschieht dir recht: ........


61 % (afgerond)Je vraagt erom. 
12 % (afgerond)Dat gebeurt om je bestwil.
19 % (afgerond)Dat is terecht.
8 % (afgerond)Je hebt gelijk.

Je hebt gelijk: du hast recht.

Dat is terecht: das ist gerechtfertigt / geschieht zurecht.

Dat gebeurt om je bestwil: das ist zu deinem Besten / für dein Bestes.

Met hoofdletter: das Beste.

I.t.t. Mein bestes Servies.

 

Sein Bestes geben: zijn best doen.

Opstand van de jeugd tegen de volwassenen in de jaren '60:

"Sie wollen nur unser Bestes, aber das kriegen sie nicht."Zie ook de pagina standaardzinnen N-D.TOTAALRESULTAAT:
68% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)