12752 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. de werkgroep Deutsch macht Spaß


Antwoorden van 15-04-2021 (niveau 3)eerdere test 15 APR geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 15-04-2021 zo ingevuld:(Citaat van Hanne Wieder, Duitse actrice)

 

Dass die Frauen meistens das letzte Wort haben, beruht hauptsächlich darauf, dass  ........  nichts mehr einfällt.


4 % (afgerond)den meiste Männer
60 % (afgerond)den meisten Männern 
9 % (afgerond)die meiste Männer
26 % (afgerond)die meisten Männer

Mir fällt etwas ein. Es fällt mir etwas ein: 3e naamval

(Ik bedenk iets / ik heb een idee.)

Es / etwas (onderwerp) fällt mir ein.

Den Menschen fällt etwas ein: ihnen fällt etwas ein.

 

In de 3e naamval meervoud krijgen alle woorden van de woordgroep een -n: den meisten Männern.Zie ook de pagina standaardzinnen met 3e naamval.Der deutsche (minister van buitenlandse zaken) ........ besucht die Niederlande.


27 % (afgerond)Auslandsminister
71 % (afgerond)Außenminister 
2 % (afgerond)Minister für das Ausland

Ministerie van Buitenlandse Zaken: das Außenministerium / das Auswärtige Amt.

Ministerie van Binnenlandse Zaken: das Innenministerium

 

die Niederlande (meervoud): hier 4e naamval Zie ook de pagina Links.Wat is de correcte voortzetting van deze zin?

Statt einer Traumreise müssen wir ........


10 % (afgerond)dieses Jahres im Traum verreisen
3 % (afgerond)diesen Jahr in Traum verreisen.
82 % (afgerond)dieses Jahr im Traum verreisen. 
4 % (afgerond)diesen Jahr ins Traum verreisen.

der Traum - im Traum: je kunt dit als tijdsbepaling zien (controlevraag: wanneer?) of als plaatsbepaling (waar?)

Das ist mir im Traum (waar?/wanneer?) erschienen.

Ondanks een 'gebeurtenis' is hier geen sprake van beweging of verandering, derhalve 3e naamval.

Das Unwetter ist in seinen Traum eingedrungen: hier is wel sprake van een beweging/verandering, derhalve 4e naamval.

 

Tijdsbepalingen zonder voorzetsel staan in de 4e naamval.

Tijdsbepalingen met voorzetsel staan in de 3e naamval.

das Jahr - dieses Jahr: 1e en 4e naamval

in diesem/einem Jahr: 3e naamvalZie ook de pagina Voorzetsels.Iemand uit kritiek en zegt vervolgens: "Nichts für ungut."

Dat betekent zoveel als " ........ ".


2 % (afgerond)Dat is echt bizar
95 % (afgerond)Even goede vrienden 
3 % (afgerond)Dat neem ik u kwalijk

Even goede vrienden m.a.w.: Ik bedoel het niet kwaad.

Dat is echt bizar: Das ist schräg / bizarr.

Dat neem ik u kwalijk: Das nehme ich Ihnen übel.Zie ook de pagina standaardzinnen D-N.TOTAALRESULTAAT:
77% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2014 - NU Beter Duits is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Deutsch macht Spaß