MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 29-11-2023 (niveau 2)eerdere test 29 NOV geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 29-11-2023 zo ingevuld:Es haben sich zwei männliche Kandidaten beworben.

Wer wird ........ neue Direktor?

    


78 % (afgerond)der 
20 % (afgerond)den
2 % (afgerond)die

Wer (wie)?: vraagt naar het onderwerp.

Bij wer en der Direktor gaat het om één en dezelfde persoon.

Werden: hier koppelwerkwoord, daarom twee keer de 1e naamval.

 

die Direktorin: vrouwelijke directeur

De -d- in personeelsadvertenties staat voor 'divers'. Zie ook de pagina koppelwerkwoorden.Wir haben den Betrag schon ........ .


3 % (afgerond)übergewiesen
7 % (afgerond)überbucht
88 % (afgerond)überwiesen 
2 % (afgerond)übergebucht

per bank overmaken: überweisen - überwies - überwiesen

 

een reis boeken: eine Reise buchen (buchte - gebucht)

überbucht: overboekt, dus meer dan beschikbaar is (hotelkamers, tickets e.d.)Zie ook de pagina voltooide tijd.De toeristen zijn geïnteresseerd in cultuur.

 

Die Touristen ........  

 


19 % (afgerond)sind interessiert in Kultur.
70 % (afgerond)interessieren sich für Kultur. 
11 % (afgerond)interessieren sich vor Kultur.

sich interessieren für (+4e naamval): interesse hebben voor, geïnteresseerd zijn in

interessiert sein an: belang hebben bij / gebaat zijn bij

 

vor: voor plaatsbepalingen en tijdsbepalingen

vor dem Haus, vor einem Monat

die Kultur: woorden met de uitgang -ur zijn vrouwelijkZie ook de pagina standaardzinnen N-D.Sie (zwaait) ........ immer beim Abschied, bis wir um die Ecke sind.


85 % (afgerond)winkt 
12 % (afgerond)schwenkt
2 % (afgerond)streichelt
1 % (afgerond)speichert

winken - winkte - gewinkt: zwaaien, wuiven 

der Wink = der Hinweis: tip, wenk (iemand op iets attent maken)

 

schwenken: zwaaien van een vlag of met de armen zwaaien 

(die Flagge / die Arme schwenken)

streicheln: aaien

speichern: opslaan (digitale bestanden, water)

der Speicher: zolder / opslagruimte (ook voor de pc)Zie ook de pagina Links.TOTAALRESULTAAT:
80% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)