MOB-versie | Naar grote versieTwijfelwoorden

In deze rubriek gaat het om woorden die voor Nederlandstaligen lastig zijn omdat ze erg lijken op woorden die we ook in het Nederlands kennen, maar die vaak iets anders betekenen.

 

Aan de orde komen: