MOB-versie | Naar grote versieaber / sondern

Het Nederlandse voegwoord 'maar' is in het Duits aber of sondern.

 

aber:

Er ist nicht reich, aber schön.

Hij is niet rijk, maar wel mooi.

sondern (echte tegenstelling):

Er ist nicht reich, sondern arm.

Hij is niet rijk, maar (in tegendeel) hij is arm.
Er ist nicht nur schön, sondern auch reich. Hij is niet alleen mooi maar ook nog eens rijk.

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen Beter Rekenen NU Beter Engels NU Beter Duits NU Beter Frans NU Beter Spaans Beter BijbelMartin van Toll Producties
in samenwerking met
Fundgrube Deutsch