MOB-versie | Naar grote versie


het Duitse alfabet

Hier een alfabetisch letteroverzicht. In de tweede kolom staat hoe je de betreffende letter in het Duits spelt (NIET de telefoonspelling!):

a

aa

 

b

bee

 

c

cee

 

d

dee

 

e

eh

 

f

ef

 

g

gee

als in girl

h

haa

 

i

ih

 

j

jot

 

k

kah

 

l

el

 

m

em

 

n

en

 

o

oh

 

p

peh

 

q

quh

Als in koe.

r

er

 

s

es

 

t

tee

 

u

oeh

Als in boek.

v

vau

 

w

wee

 

x

ix

 

y

ypsilon

 Gesproken als upsilon

z

zet

Als in Mozart, tsaar of tsunami.

ß

eszet

Dubbele S.

In   Nederland noemen we deze letter ook ringel-es.

 

Klinkers met Umlaut

ä

ee

Als in kleed.

ö

eu

Als in keuken of deur.

ü

uu

Als in vuur.

 

Lettercombinaties

ei

ai

Als in het Engelse woord wine.

au

au

Als in het Nederlands. 
Als in klauw of bouw.

eu

oj

Als in hoi.

äu

oj

Als in hoi.

ch g/ch Na e/i: als in wiegje

ch

g / ch

Na a/o: ls in lach.

ck

 

ceekaa: funktie als kk

ph

f

Als in filosofie.

sch

sch

Als in het Engelse woord sheep.

tsch

tsj

Als in Tsjechië.