9270 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Duits / Oostenrijks / Zwitsers | Zwitsers-Duits

Zwitsers-Duits of Schweizerdeutsch (Schwyzerdütsch), ook gespeld als Schwizertitsch, Schwyzerdytsch, Schwiizertüütsch of Schwyzertütsch, wordt gesproken

Op Wikipedia staat veel info: http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwitserduits.

 Met name de woordenschat valt op:

 • Franse leenwoorden:

  Zwitsers-Duits Standaardduits Nederlands
  Trottoir Gehsteig trottoir
  Perron Bahnsteig perron
  Billet Fahrkarte, Eintrittsskarte trein-, entreekaartje
  axgüsi, exgüsee Entschuldigung excuus
  merci danke dank u wel
  Depot Pfand bei Mehrwegflaschen statiegeld
 • Woorden die misverstanden kunnen oproepen:

  Zwitsers-Duits Standaardduits Nederlands
  da hier hier
  nüm(m)e nicht mehr niet meer
  Anke Butter boter
  Böl(l)e Zwiebel ui
  Spöitz Speichel, Kleingeld kleingeld
  lauffe gehen lopen
  gumpe springen springen
  poschte einkaufen boodschappen doen
  cheere drehen, wenden draaien, keren
  bügle arbeiten werken
  wüsche fegen vegen
  es fägt etwas macht Spaß ergens plezier aan beleven
  schürge schieben schuiven
  rüehre werfen gooien
  Pfanne Kochtopf pan
  Estrich Dachboden zolder
  in Uusgang gaa ausgehen uitgaan
  Kchollég Freund, Kumpel vriend

Beter Spellen Beter Rekenen NU Beter Engels NU Beter Duits NU Beter Frans NU Beter Spaans Beter Bijbel

© 2014 - NU Beter Duits is een initiatief van Martin van Toll Producties

opgericht in samenwerking met Deutsch macht Spaß