12900 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. de werkgroep Deutsch macht Spaß


Antwoorden van 02-07-2020 (niveau 2)eerdere test 02 JUL geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 02-07-2020 zo ingevuld:Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

 

Wat houdt deze zin in?


1 % (afgerond)Boete bij contractbreuk binnen 14 dagen.
12 % (afgerond)Betalingstermijn is 14 dagen na contractafsluiting.
86 % (afgerond)Twee weken tijd om van de overeenkomst af te zien. 
Korting bij herhaalde bestelling binnen twee weken.

Deze zin kom je tegen in zakelijke teksten als contracten, o.a. op websites (i.v.m. wetgeving).

 

voorzetsel wider (dus zonder -e-): tegen 

der Widerruf: herroeping/annulering

das Widerrufsrecht: herroepingsrecht van een overeenkomst

 

die Frist: een vast tijdsvak - die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage

der Termin: een vaste datum - der Zahlungstermin ist der 1. September 2020.Zie ook de pagina weetwoorden I.Ich sehe ihn manchmal in der Stadt.

manchmal = ........


70 % (afgerond)soms 
30 % (afgerond)vaak
1 % (afgerond)zelden

vaak: oft

zelden: selten

 

manches Mal (licht verouderd): menig keerZie ook de pagina lastige overige woorden.Zur Betriebsfeier wurden auch die (partners) ........ aller (medewerkers) ........ eingeladen.


4 % (afgerond)Partners, Mitarbeiters
11 % (afgerond)Partners, Mitarbeiter
85 % (afgerond)Partner, Mitarbeiter 

der Partner - die Partner

der Mitarbeiter - die Mitarbeiter

In het meervoud krijgen mannelijke woorden met de uitgang -er geen extra uitgang.

 

Alleen in de 3e naamval meervoud komt er een -n achter:

Von allen Mitarbeitern kam die Hälfte mit ihren Partnern.

Een -s alleen in de 2e naamval mannelijk enkelvoud:

Die Partnerin des Mitarbeiters.Zie ook de pagina meervoud.Laut einer Umfrage glaubt die Hälfte der Deutschen ........ Engel.


69 % (afgerond)an 
29 % (afgerond)in
2 % (afgerond)auf

glauben an (+ 4e naamval): geloven in - ich glaube an einen Gott.

 

laut (voorzetsel 2e of 3e naamval): volgens/naar verluidt

die Umfrage: enquête

 

NB Het werkwoord glauben (zonder voorzetsel!) is een van de werkwoorden met een vaste 3e naamval: Ich glaube dir/ihm/Ihnen.Zie ook de pagina gebruik.TOTAALRESULTAAT:
78% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2014 - NU Beter Duits is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Deutsch macht Spaß