14322 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. de werkgroep Deutsch macht Spaß


Antwoorden van 23-01-2020 (niveau 3)eerdere test 23 JAN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 23-01-2020 zo ingevuld:Sie können mich gerne anrufen, wenn ........ noch etwas einfällt.


89 % (afgerond)Ihnen 
11 % (afgerond)Sie

Mir / Ihnen / ihm fällt etwas ein: 3e naamval

Ik bedenk iets / ik heb een idee. Mij schiet iets te binnen.

 

Es / etwas (onderwerp) fällt mir ein.

(Ein)fallen: sterk werkwoord met -a- verandert in -ä-.Zie ook de pagina standaardzinnen met 3e naamval.Dieses Problem wird nicht wieder vorkommen. Wir haben ........ Maßnahmen ergriffen. 


2 % (afgerond)übereinkommende
30 % (afgerond)zuständige
68 % (afgerond)entsprechende 

entsprechend (hier bijvoeglijk naamwoord): overeenkomend, passend bij een bepaalde aangelegenheid, adequaat.

Ihrem Wunsch entsprechend: conform uw wens.

Het wordt vaak, te pas en te onpas, gebezigd ('modestopwoord').

 

dementsprechend: dienovereenkomstig

übereinkommend: gelijkend/gelijk zijn (übereinkommende Fingerabdrücke)

zuständig: verantwoordelijk zijn (takenpakket op het werk: 'er over gaan')Zie ook de pagina Links.In ........ Buch hast du das gelesen?


1 % (afgerond)welcher
79 % (afgerond)welchem 
20 % (afgerond)welches

in: 3e of 4e naamval

controlevraag: waar heb je dat gelezen? Is er geen sprake van een verplaatsing/verandering, dan 3e naamval.

 

Vergelijk: Ich schreibe meinen Namen in das Buch (4e naamval).

Mein Name steht jetzt in dem Buch (3e naamval).Zie ook de pagina met 3e/4e naamval.De betekenis van de zinsnede 'es sei denn': ........ .


2 % (afgerond)ik wou dat
65 % (afgerond)tenzij 
33 % (afgerond)het mag wel wezen

es sei: conjunctief (aanvoegende wijs) van sein

es sei denn: geeft een beperkende voorwaarde aan

Morgen gehen wir spazieren, es sei denn, es regnet.

Alternatief: Morgen gehen wir spazieren, außer (behalve) wenn es regnet.Zie ook de pagina Links.TOTAALRESULTAAT:
75% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2014 - NU Beter Duits is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Deutsch macht Spaß