12900 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. de werkgroep Deutsch macht Spaß


Antwoorden van 02-07-2020 (niveau 3)eerdere test 02 JUL geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 02-07-2020 zo ingevuld:Hilfst du ........ Bruder bei seiner Arbeit?


69 % (afgerond)deinem 
3 % (afgerond)dein
27 % (afgerond)deinen
1 % (afgerond)deiner

Helfen combineert met de 3e naamval. Ich helfe dir/ihm/Ihnen;

jemandem bei einer Arbeit helfen.

 

Enkele werkwoorden staan in vaste cominatie met de 3e naamval:

helfen, gratulieren, danken, gefallen, folgen, glauben.

 

helfen (half, geholfen): sterk werkwoord, de -e- verandert in -i-

du hilfst - er, sie, es hilftZie ook de pagina werkwoorden met vaste naamval.Das Indiz wurde bei der Untersuchung des Falls gefunden. 

 

Das Indiz: ........ .


3 % (afgerond)doorverwijzing door een arts
5 % (afgerond)veronderstelling
93 % (afgerond)indirect bewijs 

Dit woord hoor je regelmatig in Duitse detectives. Het gaat dan om de waarschijnlijkheid dat iemand de dader is of dat de daad op een bepaalde manier heeft plaatsgevonden. 

Andere woorden zijn der Anhaltspunkt / der Hinweis op grond waarvan het onderzoek voorgezet wordt (aanknopingspunt).

 

doorverwijzing door arts: die Überweisung

veronderstelling (insinuatie): die Unterstellung

die polizeiliche Untersuchung - die ErmittlungZie ook de pagina Links.Wir freuen uns schon auf ........ Tag, an ........ wir wieder unbeschwert zusammen feiern können.


18 % (afgerond)dem ersten, den
2 % (afgerond)der erste, den
7 % (afgerond)den erste, dem
73 % (afgerond)den ersten, dem 

sich freuen auf: mentaal/abstract werkwoord met auf combineert met de 4e naamval

an + datum, dag(deel), dus tijdsbepaling: 3e naamval

an diesem Tag, am ersten Mai, am MorgenZie ook de pagina met 3e/4e naamval.Als die Kneipen zumachten, gab es oft Zoff auf der Straße. : ........


1 % (afgerond)Wanneer de cafés sluiten is er meestal veel volk op straat.
89 % (afgerond)Toen de kroegen dichtgingen, was er vaak heibel op straat. 
10 % (afgerond)Als de kroegen dichtgaan, geeft dat doorgaans veel lawaai op straat.

als = toen, dus verleden tijd 

wanneer = wenn (indien) of vraagwoord wann? 

Nederlands als = wenn

der Zoff: spreektaal voor flinke ruzie

het lawaai: der Krach, der Lärm

 

schließen: gebruik je voor winkels (en deuren)

voor cafés (avondsluiting): meestal zumachen (tevens: de deur dichtdoen); de kroeg is dicht: die Kneipe ist zu

die Sperrstunde: sluitingstijd

den Betrieb schließen: bedrijf beëindigen

zuschließen/abschließen: de deur op slot zettenZie ook de pagina Spreektaal.TOTAALRESULTAAT:
81% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2014 - NU Beter Duits is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Deutsch macht Spaß