12863 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. de werkgroep Deutsch macht Spaß


Antwoorden van 02-06-2020 (niveau 2)eerdere test 02 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 02-06-2020 zo ingevuld:Alle, die mit uns auf Kaperfahrt fahren, müssen Männer mit ........ sein.

Jan und Hein und Klaas und Piet haben einen Bart. Die fahren also mit.

 


Bartens
44 % (afgerond)Bärte
34 % (afgerond)Bärten 
22 % (afgerond)Barten

der Bart (zie zin 2) - die Bärte

meervoud volgens de hoofregel umlaut +-e

 

mit: 3e naamval; hier meervoud: alle onderdelen van de woordgroep krijgen de uitgang -n

die Kaperfahrt, das Kapern: plunderen van een schip, zij zijn dus piratenZie ook de pagina meervoud.Die Mutter gab ........ Kind einen Kuss.


17 % (afgerond)ihr
66 % (afgerond)ihrem 
17 % (afgerond)ihres

De moeder gaf 'aan' haar kind: meewerkend voorwerp, 3e naamval.

1e naamval: das/ein/ihr Kind

3e naamval: dem/einem/ihrem Kind.

 

der Kuss: stamvorm van een werkwoord; deze woorden zijn overwegend mannelijk, hier lijdend voorwerp

 

In dat type zin is de persoon (Kind) meestal meewerkend voorwerp en het 'ding' (Kuss) lijdend voorwerp.Zie ook de pagina ein/eine-groep - bezittelijk voornaamwoord.Ich kann nicht kommen; ich bin (namelijk) ........ krank. 


1 % (afgerond)namelich
14 % (afgerond)namentlich
85 % (afgerond)nämlich 

namentlich: met name, in het bijzonder

namentlich nennen: bij de naam noemen (bijvoorbeeld mensen per beurt oproepen)

 

De andere vorm bestaat niet.Zie ook de pagina Links.Wat vind je daarvan? : ........


Was findet du davon?
5 % (afgerond)Was halst du davon?
13 % (afgerond)Was findest du davon?
81 % (afgerond)Was hältst du davon? 

ich halte

du hältst: door de umlaut geen -e(st)

er, sie, es hält

ihr haltet

halten - hielt - gehalten (sterk werkwoord): -a- verandert in -ä-.

 

Was findest du davon?: is in het Duits niet correct.

Wél: Wie findest du das?Zie ook de pagina standaardzinnen D-N.TOTAALRESULTAAT:
67% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2014 - NU Beter Duits is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Deutsch macht Spaß