10452 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieAntwoorden van 22-09-2023 (niveau 2)eerdere test 22 SEP geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 22-09-2023 zo ingevuld:Meine Schwestern haben beide auch kurzes Haar, aber mein Haar ist  ........ (het kortst).

 

       


79 % (afgerond)am kürzesten 
15 % (afgerond)am kurzten
5 % (afgerond)am kürzt
1 % (afgerond)am meistens kurz

kort-korter-het kortst: kurz-kürzer-am kürzesten [koerts - kurtser]

 

De meeste bijvoeglijke naamwoorden met a, o, u krijgen in de twee vergelijkingstrappen een umlaut.

Door de -z- wordt er een -e- ingevoegd.Zie ook de pagina -er -st: vergelijking.Der Preis ist über 1000 Euro.

Ich finde (de) ........ Preis (van deze) ........ Tablets zu hoch.

 


75 % (afgerond)den, dieser 
7 % (afgerond)die, dieser
1 % (afgerond)die, diese
17 % (afgerond)den, diesen

der Preis: je herkent hierin de stam van een werkwoord (preisen); deze woorden zijn vrijwel altijd mannelijk

lijdend voorwerp: (ich finde) den Preis hoch.

 

dies- heeft dezelfde uitgangen als der/die/das

dieser: (van deze tablets) 2e naamval meervoud

 

 

 

 

foto: memegeneratorZie ook de pagina der/die/das-groep all- welch- manch-."Dat zou ik niet doen, als ik jou was." : ........ .

 

       


71 % (afgerond)Das würde ich nicht tun, wenn ich du wäre. 
6 % (afgerond)Das werde ich nicht tun, wenn ich du war.
10 % (afgerond)Das soll ich nicht tun, wenn ich dich wäre.
13 % (afgerond)Das würde ich nicht tun, wenn ich du wärst.

Deze zin staat in de conjunctief (aanvoegende wijs): würde - wäre

ich: onderwerp in beide delen van de zin

du: naamwoordelijk deel van het gezegde (dus ook 1e naamval)

Wenn ich du wärst: is fout omdat het onderwerp ich is (ich bin/wäre du).

 

wäre: aanvoegende wijs van het werkwoord sein (hier koppelwerkwoord):

Ich bin genauso wie du - ik ben net als jij.

Ich wäre gerne so wie du - ik zou graag zoals jij willen zijn.

 

Das werde ich nicht tun: Dat zal/ga ik niet doen (toekomst).

Das soll ich nicht tun: iemand zegt dat ik dit niet mag/moet doen.

 

Alternatieve: An deiner Stelle würde ich das nicht tun.Zie ook de pagina Konjunktiv.Die Wissenschaftler (doen onderzoek) ........ nach einem Mittel gegen Krebs.


2 % (afgerond)fordern
85 % (afgerond)forschen 
6 % (afgerond)untersuchen
7 % (afgerond)prüfen

Wetenschappelijk onderzoeken: (nach etwas) forschen (oplossing voor een probleem) / etwas erforschen (voorwerp, verschijnsel doorgronden).

NB Met untersuchen krijg je een ander type zin: Sie untersuchen, ob sie ... finden können / Sie untersuchen die möglichen Anwendungen des Mittels.

 

fordern: eisen

prüfen: testen / controlerenZie ook de pagina lastige werkwoorden.TOTAALRESULTAAT:
78% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2014 - NU Beter Duits is een initiatief van Martin van Toll Producties

opgericht in samenwerking met Deutsch macht Spaß