9643 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieAntwoorden van 08-04-2024 (niveau 2)geen eerdere test beschikbaar 08 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 08-04-2024 zo ingevuld:Volgende week ga ik met de auto met vakantie, en wel naar Zwitserland.

 

        

 

Nächste Woche ........  mit dem Auto ........ , und zwar in die Schweiz.


1 % (afgerond)darf ich, auf Urlaub fahren
83 % (afgerond)werde ich, in Urlaub fahren 
11 % (afgerond)gehe ich, auf Urlaub
5 % (afgerond)soll ich, in Urlaub fahren

zullen/gaan (toekomst): werden

Ook: Nächste Woche fahre ich in Urlaub.

 

sollen: moeten op gezag van een ander

dürfen - ich darf: mogen - ik mag (toestemming hebben)

gehen (= lopen): niet voor toekomst

 

NB in sommige dialecten ook wel eens 'auf Urlaub sein' = niet aan het werk.Zie ook de pagina toekomst: werden/sollen.(De) ........ Telefon klingelt.

 

    


73 % (afgerond)Das 
23 % (afgerond)Der
4 % (afgerond)Die
Den

Das Telefon (das Smartphone, das Handy, das Tablet): in het Duits dus onzijdig.

Das-woorden zijn niet altijd het-woorden en omgekeerd. Dat geldt met name voor 'vreemde woorden': das Auto, das Baby, das Datum, das Foto, das Radio en enkele meer.Zie ook de pagina geslacht.Haben die Kinder sich schon bei (jullie) ........ Geschenk bedankt?

 

    


4 % (afgerond)euer für dem
8 % (afgerond)ihr vor dem
7 % (afgerond)euch vor das
81 % (afgerond)euch für das 

bei: 3e naamval

3e (en 4e) naamval van ihr: euch

 

euer: bezittelijk -  das ist euer Geschenk

für (bestemd voor iets/iemand): 4e naamval

das Geschenk: 4e naamval (zelfde vorm als 1e naamval)Zie ook de pagina persoonlijk vnw..Das sieht ja lecker aus. Das möchte ich gerne mal ........ .

 

    


14 % (afgerond)prüfen
63 % (afgerond)probieren 
24 % (afgerond)proben

proeven m.b.t. eten als in deze opgave: probieren

(ook vaak gebruikt: Ich möchte das gern mal kosten.)

2e betekenis van probieren/ausprobieren: testen, proberen

 

proben: repeteren

Die Theatergruppe probt das neue Stück.

prüfen: testen in de betekenis van controleren / onderzoeken

Wir müssen diese Angelegenheit (über)prüfen.Zie ook de pagina Links.TOTAALRESULTAAT:
75% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2014 - NU Beter Duits is een initiatief van Martin van Toll Producties

opgericht in samenwerking met Deutsch macht Spaß