9643 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieAntwoorden van 09-04-2024 (niveau 2)eerdere test 09 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 09-04-2024 zo ingevuld:- "Ist das der richtige Weg?"

- "Für ........ Abkürzung ist uns ........ Weg zu weit." :)

 

 


7 % (afgerond)eine guten, keine
77 % (afgerond)eine gute, kein 
16 % (afgerond)einen guten, keinen

die Abkürzung: woorden met de uitgang -ung zijn vrouwelijk

für die/eine gute Abkürzung: de 4e naamval vrouwelijk heeft dezelfde vorm als de 1e

der Weg (onderwerp in de eerste zin) - kein Weg (ist zu weit) is eveneens onderwerp in zin 2

uns = meewerkend voorwerp

 

Dafür ist mir kein Weg zu weit: daarvoor is mij geen enkele moeite te veel.

 

 

 

foto: KeeperX7 aus der deutschsprachigen WikipediaZie ook de pagina geslacht.(De opvoeding)   ........  der Kinder ist auch eine Aufgabe der Schule.


80 % (afgerond)Die Erziehung 
3 % (afgerond)Die Aufzucht
8 % (afgerond)Das Aufwachsen
9 % (afgerond)Die Ausbildung

die Erziehung: opvoeding

die Aufzucht: fokken van dieren

das Aufwachsen: zelfstandig naamwoord voor opgroeien

die Ausbildung: opleidingZie ook de pagina weetwoorden I.Die Mitarbeiterin ist verlässlich.


5 % (afgerond)De medewerkster is ontslagen.
2 % (afgerond)De medewerkster verlaat ons.
6 % (afgerond)De medewerkster is verlaat.
88 % (afgerond)De medewerkster is betrouwbaar. 

verlässlich sein: betrouwbaar zijn, afspraken nakomen

ook: zuverlässig sein.

Man kann sich auf ihn verlassen. / Er ist zuverlässig: je kunt op hem bouwen.

 

verlaten: verlassen

verlaat zijn / te laat komen: zu spät kommen, sich verspäten

ontslagen: entlassen

Sie wurde entlassen. Ihr wurde gekündigt (3e naamval vrouwelijk).Zie ook de pagina Links.Als je vrij kon kiezen, waarvoor zou je dan kiezen?

 

Wenn du zwischen diesen zwei Dingen frei ........ könntest, wofür würdest du dich ........ ?


1 % (afgerond)beschließen, wählen
85 % (afgerond)wählen, entscheiden 
14 % (afgerond)entscheiden, wählen

wählen: (uit)kiezen

specifiek: stemmen bij verkiezingen (politiek en anderszins)

sich (für etwas) entscheiden: beslissen, een keuze maken / voor iets kiezen

 

Het verschil is niet altijd duidelijk aan te geven.

In de betekenis van deze zin zou in principe ook 2x wählen kunnen, echter met een andere zinsbouw:

Wenn du frei wählen könntest, was/wen (= lijdend voorwerp) würdest du dann wählen?

Wenn du frei entscheiden könntest, wofür würdest du dich entscheiden?Zie ook de pagina lastige werkwoorden.TOTAALRESULTAAT:
83% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2014 - NU Beter Duits is een initiatief van Martin van Toll Producties

opgericht in samenwerking met Deutsch macht Spaß