9643 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieAntwoorden van 10-04-2024 (niveau 3)eerdere test 10 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 10-04-2024 zo ingevuld:Diese Maßnahme ist obligatorisch: deze maatregel is ........ .


13 % (afgerond)vrijblijvend
3 % (afgerond)vrijwillig
82 % (afgerond)verplicht 
2 % (afgerond)alternatief

vrijblijvend: unverbindlich

alternatief: alternativ

vrijwillig: freiwilligZie ook de pagina overzicht.Van Hanegem: Je moet uit een nadeel een voordeel weten te halen. 

 

Man muss versuchen, aus ........ Nachteil auch ........ Vorteil zu machen.


83 % (afgerond)einem, einen 
7 % (afgerond)ein, ein
10 % (afgerond)einen, einen

Der Nachteil, der Vorteil: de kern bestaat uit de stam van het werkwoord teil-en. Deze woorden zijn overwegend mannelijk.

Aus (3e naamval) dem Nachteil einen Vorteil (lijdend voorwerp) machen.

 

Er bestaat ook het woord 'das Teil': het ding/voorwerp.

Das Ersatzteil: vervangend onderdeel.Zie ook de pagina geslacht......... die Firmenleitung schon Bescheid?


82 % (afgerond)Weiß 
Wissen
13 % (afgerond)Weißt
5 % (afgerond)Wisst

ich weiß / er, sie, es, jemand, wer? weiß - die Leitung weiß 

ihr wisst

wir, sie/Sie wissen

Na een korte -i- schrijf je -ss-, na een -ei- volgt een -ß.Zie ook de pagina onregelmatig.(Scholierengrapje)

Man sagt doch, ........ Zeit löst alle Probleme?

Ich warte schon seit Wochen, ........ sich meine Hausaufgaben von selber machen!


11 % (afgerond)die, das
85 % (afgerond)die, dass 
4 % (afgerond)der, dass
den, das

die Zeit: vrouwelijk woord uit de groep met de uitgang -t.

 

voegwoord dass: verbindt de twee zinnen 'Ich warte ...' + die Hausaufgaben ...

das of dass?: dass kun je niet vervangen door het of hetgeen.Zie ook de pagina Bijwoorden / voegwoorden / kommaregels.TOTAALRESULTAAT:
83% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2014 - NU Beter Duits is een initiatief van Martin van Toll Producties

opgericht in samenwerking met Deutsch macht Spaß