9643 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieAntwoorden van 12-04-2024 (niveau 3)eerdere test 12 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 12-04-2024 zo ingevuld:Der Notar nimmt ........ seiner Klienten wahr.

 

   


24 % (afgerond)die Beziehungen
3 % (afgerond)die Bedeutungen
73 % (afgerond)die Interessen 

das Interesse - die Interessen: in economisch-juridische betekenis belang - belangen

belang hebben bij: Interesse haben an

Wir haben ein Interesse an einer schnellen Lieferung (, weil wir schon einen Abnehmer haben).

Belange haben: zakelijke investeringen / aandelen hebben.

Das ist eine belanglose Sache: onbeduidende aangelegenheid.

 

die Bedeutung: betekenis

die Beziehung: relatie / verband, samenhang 

 

der Klient - die Klienten

In deze zin 2e naamval meervoud.

Alleen in de 1e naamval enkelvoud heeft dit woord niet de uitgang -en.Zie ook de pagina Links.Der Wäschekorb stand in der Ecke.

Sie (gooide de) ........ schmutzige Handtuch in ........ Wäschekorb.

 

      


13 % (afgerond)warf das, dem
77 % (afgerond)warf das, den 
1 % (afgerond)werfte den, dem
9 % (afgerond)wirf den, den

werfen + inbeweging met richting en resultaat, dus 4e naamval: in den Wäschekorb 

das Handtuch: Een van de woorden die in het Duits onzijdig zijn i.t.t. het Nederlands. Zoals ook das Auto, das Radio, das Telefon, das Ufer en enkele meer (zie lijst bij 'zelfstandige naamwoorden: geslacht').

 

werfen - warf - geworfen: sterk werkwoord

Meestal lijken de klinkers van sterke werkwoorden in Duits en Nederlands op elkaar (a-o, e-i), bij werfen wijkt de klinker sterk af: wierp = warf.Zie ook de pagina met 3e/4e naamval.Der Fußgänger klopft gegen die Scheibe und zeigt dem Fahrer den Vogel.

De voetganger tikt tegen het raampje en ........


3 % (afgerond)wijst op een verkeersbord en wil dat de chauffeur stopt.
87 % (afgerond)tikt met de vinger tegen zijn voorhoofd. 
6 % (afgerond)wijst naar een vogel op de weg.
5 % (afgerond)geeft een teken dat hij om een lift vraagt.

(aan iemand) jemandem den/einen Vogel zeigen: met de wijsvinger op het eigen voorhoofd tikken betekent iemand voor gek verklaren: Du hast / Sie haben wohl einen Vogel! Du spinnst / Sie spinnen!

om een lift vragen (duimen): trampen / per Anhalter fahren

Zeichen: den Daumen in Fahrtrichtung zur Seite strecken. 

 

 

 

 

Een opgave van K.C. van der Wolf.Zie ook de pagina spreekintenties alfabetisch .Der Wissenschaftler sagte in seinem Vortrag:

"Ich zeige Ihnen ein Beispiel, ........ verdeutlicht, ........ diese Untersuchung sinnvoll ist."

 

  


4 % (afgerond)den, dass
13 % (afgerond)dass, dass
82 % (afgerond)das, dass 
1 % (afgerond)dass, den

das = het/hetgeen: lidwoord en voornaamwoord

das Beispiel + es verdeutlicht: ein Beispiel, das verdeutlicht

hier dus betrekkelijk voornaamwoord

 

dass = voegwoord, het verbindt twee zinnen:

Das Beispiel verdeutlicht + dass es sinnvoll ist.  Zie ook de pagina Bijwoorden / voegwoorden / kommaregels.TOTAALRESULTAAT:
80% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2014 - NU Beter Duits is een initiatief van Martin van Toll Producties

opgericht in samenwerking met Deutsch macht Spaß