9643 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieAntwoorden van 15-04-2024 (niveau 2)eerdere test 15 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 15-04-2024 zo ingevuld:Entschuldigung, darf ich ........ etwas fragen?


41 % (afgerond)Sie 
59 % (afgerond)Ihnen

Fragen is een werkwoord met de vaste 4e naamval:

Ich frage dich / Sie / den Lehrer / meinen Bruder.

 

Fragen (een vraag stellen) en bitten (verzoeken) zijn veel voorkomende werkwoorden die in het Duits altijd met de 4e naamval combineren.

Ich frage dich / ihn / den Lehrer.

Ich bitte Sie / meinen Vater.

Zie voor verdergaande uitleg ook menupagina 'Overzicht Duitse Grammatica (extra tips)': Verschil Nederlands-Duits m.b.t. het ontleden van zinnen.Zie ook de pagina werkwoorden met vaste naamval......... Phantasie ist wichtiger als ........ Wissen, denn Wissen ist begrenzt.

 

   

 

(Albert Einstein)


85 % (afgerond)Die, das 
5 % (afgerond)Die, der
9 % (afgerond)Der, das
1 % (afgerond)Das, den

Die Phantasie (moderne schrijfwijze: Fantasie) komt uit het Latijn en is vrouwelijk zoals een aantal andere woorden met de uitgang -ie: die Demokratie, die Energie, die Kopie, die Philosophie.

 

Das Wissen (de kennis): woorden die uit hele werkwoorden bestaan zijn onzijdig (net als in het Nederlands: het weten, het kennen).

Die Phantasie en das Wissen zijn verbonden door het koppelwerkwoord ist en staan derhalve beide in de 1e naamval.Zie ook de pagina geslacht.(Vanavond gaan we weer eens de hort op.)

 

Heute abend ziehen wir mal wieder um ........ Häuser, aber um Mitternacht ........ wir zuhause sein, sonst ist die Tür verschlossen.


11 % (afgerond)der - sollen
26 % (afgerond)den - müssen
62 % (afgerond)die - müssen 

Na het voorzetsel um volgt de 4e naamval.

Die Häuser: meervoud 1e en 4e naamval.

 

müssen: als het wettelijk verplicht is of anderszins noodzakelijk (de deur is op slot)

sollen: op gezag van iemand; meine Mutter will, dass ich um 10 Uhr zuhause bin. Sie sagt: Du sollst rechtzeitig nach Hause kommen!

 

Auf die Piste gehen is eveneens spreektaal voor ausgehen.Zie ook de pagina met 4e naamval.Ich habe genug gegessen, ich bin ........ .

 

       


86 % (afgerond)satt 
4 % (afgerond)gefüllt
10 % (afgerond)voll

Dit is een vals vriendje: satt sein betekent voldaan na het eten - Ik zit vol.

Voll: spreektaal voor betrunken sein. Dus ook dat is een vals vriendje.

Een beker is vol: gefüllt, voll.

 

Ik ben het zat / ik heb er genoeg van: Ich habe es satt / mir reichts.Zie ook de pagina Falsche Freunde.TOTAALRESULTAAT:
69% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2014 - NU Beter Duits is een initiatief van Martin van Toll Producties

opgericht in samenwerking met Deutsch macht Spaß