9270 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 21-06-2024 (niveau 2)eerdere test 21 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 21-06-2024 zo ingevuld:Heute war der Eintritt umsonst.

De betekenis van 'umsonst' in deze zin: ........ .3 % (afgerond)beperkt
9 % (afgerond)tevergeefs
87 % (afgerond)gratis 
1 % (afgerond)omslachtig

umsonst: 'om niet'

In een andere context betekent umsonst wel tevergeefs:

Ich habe mich leider umsonst beeilt, der Zug war schon weg.

 

omslachtig: umständlich

beperkt: beschränkt

 

gratis = gratis

mit dem Gutschein bekommt man ein Produkt gratis

der Eintritt war gratis / frei


Zie ook de pagina lastige overige woorden.(Alle) ........ Händler auf dem Markt verdienten gut. Aber (sommigen) ........ waren dennoch nicht zufrieden.

 20 % (afgerond)Alle, manchen
77 % (afgerond)Alle, manche 
3 % (afgerond)Allen, mancher

Alle / manche Händler (meervoud): in beide zinnen onderwerp, dus 1e naamval. De 4e naamval meervoud heeft dezelfde vorm.

All- en manch-: behoren bij de der/die/das-groep en krijgen dezelfde uitgangen.

Zo ook: solche Menschen / welche Leute?


Zie ook de pagina der/die/das-groep all- welch- manch-.Er rannte so schnell er (kon) ........ .

 22 % (afgerond)könnte
6 % (afgerond)kannte
kennte
72 % (afgerond)konnte 

können - konnte - gekonnt: in staat zijn om iets te doen

Ich kann Deutsch.

kennen - kannte - gekannt: iets geleerd hebben, weten, iets/iemand kennen

Ich kenne den Weg.

De vorm könnte is aanvoegende wijs. Het zou kunnen: Es könnte sein.

 

rennen - rannte - gerannt

brennen - brannte - gebrannt

 

 

 

foto: UNSPLASH/SPORLAB


Zie ook de pagina onregelmatig.Er hat seine Präsentation abgenudelt':

Hij heeft zijn presentatie ........1 % (afgerond)afgekeurd.
16 % (afgerond)verprutst.
1 % (afgerond)perfect gedaan.
81 % (afgerond)afgeraffeld. 

abnudeln: iets op de automatische piloot afwerken, zoals je pastadeeg (Nudelteig) door de machine haalt.

Ook: runterleiern (draaien als een lier) of abspulen (zoals draad van de rol/spoel trekken).

 

verprutst: verkorkst, verhunzt

afgekeurd: abgeschlagen, abgelehnt, missbilligt


Zie ook de pagina Spreektaal.TOTAALRESULTAAT:
79% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen Beter Rekenen NU Beter Engels NU Beter Duits NU Beter Frans NU Beter Spaans Beter Bijbel

© 2014 - NU Beter Duits is een initiatief van Martin van Toll Producties

opgericht in samenwerking met Deutsch macht Spaß