MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 19-04-2019 (niveau 3)eerdere test 19 APR geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 19-04-2019 zo ingevuld:Im Fall der armenischen Kinder machte der Staatssekretär von ........ Gebrauch.


17 % (afgerond)seiner Gewährleistung
73 % (afgerond)seinem Ermessensspielraum 
2 % (afgerond)seiner Versteigerung
7 % (afgerond)seinem Verständnis

Speelruimte om beslissingen te nemen.

Nach Ermessen entscheiden: een bestuurder, ambtenaar of rechter maakt afwegingen binnen het kader van de regels. 
Nach menschlichem Ermessen: menselijkerwijs gesproken.

Juridische term: discretionaire bevoegdheid.
In sommige online woordenboeken staat 'willekeur' maar dat wordt uitsluitend als negatief ervaren, terwijl 'nach Ermessen' ook positief uit kan pakken.

 

das Verständnis: begrip

die Gewährleistung: garantie

die Versteigerung: veilingZie ook de pagina Links.(Als ik kon zoals ik wou, dan zou ik) ........ alles anders machen.


14 % (afgerond)Als ich könnte, wie ich wollte, dann würde ich
76 % (afgerond)Wenn ich könnte, wie ich wollte, dann würde ich 
6 % (afgerond)Wenn ich konnte, wie ich will, dann würde ich
4 % (afgerond)Als ich konnte, wie ich wöllte, dann hätte ich

De hele zin staat in de conjunctief: een grote hartekreet :).

Wollen heeft geen onderscheidende conjunctiefvorm en wordt derhalve vaak met hätte/würde gebruikt. Maar in deze zin is de betekenis duidelijk.

 

wenn: als, indien

Wenn du Lust hast, können wir spazieren gehen.

als: toen, dus verleden tijd

Als er das hörte, wurde er böse.Zie ook de pagina Konjunktiv.Welke zin verwoordt een sterke afkeer?


3 % (afgerond)Das kann doch nicht wahr sein.
86 % (afgerond)Das ist ätzend. 
7 % (afgerond)Das ist eine Wucht.
3 % (afgerond)Das ist nicht dein Ernst!

Das ist ätzend (bijtend als bijvoorbeeld zoutzuur): geeft een duidelijk negatief oordeel over een bepaalde zaak.

 

Het is dus geen uitroep van verbazing/twijfel zoals

'Das kann doch nicht wahr sein' en 'Das ist nicht dein Ernst': 'Dat meen je niet, dat is toch niet serieus bedoeld?'

 

Das ist eine Wucht: dat is een geweldige topper!Zie ook de pagina spreekintenties alfabetisch .Wie kann ich abnehmen? 
Du kannst abnehmen, ........ du weniger isst und viel trainierst.


86 % (afgerond)indem 
3 % (afgerond)dadurch
11 % (afgerond)durchdass

Iets bewerkstelligen door: wordt in het Duits uitgedrukt met 'indem'.

Durchdass bestaat in deze vorm niet. De correcte zinsconstructie is 'Du kannst dadurch abnehmen, dass du weniger isst.'

Dadurch: hierdoor, dus het aangeven van een oorzaak resp. een gevolg. Er hat einen Fehler gemacht und dadurch ging es schief.Zie ook de pagina Bijwoorden / voegwoorden / kommaregels.TOTAALRESULTAAT:
80% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)