MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 25-03-2019 (niveau 2)eerdere test 25 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 25-03-2019 zo ingevuld:Ich bin ganz verzweifelt.

Was (moet) ........ ich nur machen?


1 % (afgerond)mag
4 % (afgerond)kann
4 % (afgerond)müsste
92 % (afgerond)soll 

Sollen wordt o.a. gebruikt om twijfel uit te drukken.

Was soll ich nur tun? Was soll das bedeuten?

 

mögen (ich mag): houden van, lusten

müsste: aanvoegende wijs

Eigentlich müsste ich Hausaufgaben machen, aber...

Müssen wordt dus in het Duits niet voor 'twijfel' gebruikt.Zie ook de pagina dürfen / müssen / sollen / mögen.Die beiden (vissers) ........ hatten noch keinen Fisch gefangen.


2 % (afgerond)Anglers
24 % (afgerond)Anglern
74 % (afgerond)Angler 

Die Angler (hobby-/sportvisser): onderwerp in deze zin.

Visser/hengelaar is een mannelijk persoon: der Angler.

Woorden op -er krijgen in het meervoud geen extra uitgang.

 

Alleen in de 3e naamval meervoud komt er een -n achter, omdat hier altijd alle woorden van de woordgroep de uitgang -n krijgen.

Die Fische von den beiden Anglern.

Der/die Fischer: beroepsvisser/s.Zie ook de pagina meervoud.Das Handy war ziemlich teuer. Sie telefoniert viel mit ........ Handy.


10 % (afgerond)ihren
85 % (afgerond)ihrem 
5 % (afgerond)ihr

Voorzetsel 'mit': 3e naamval.
Das Handy - mit ihrem Handy.

Zie ook de pagina met 3e naamval.Die Auswahl war sehr groß. Ich konnte mich gar nicht   ........ , was ich kaufen sollte.


4 % (afgerond)erledigen
87 % (afgerond)entscheiden 
6 % (afgerond)beschließen
3 % (afgerond)ergänzen

sich (für etwas) entscheiden (wederkerig): kiezen uit een aanbod

ergänzen: aanvullen

erledigen: een werk (af)maken / een taak uitvoeren

beschließen: een besluit nemen.

Dat berust niet op een keuze tussen verschillende dingen zoals in deze zin. Derhalve is 'beschließen' hier niet correct.Zie ook de pagina lastige werkwoorden.TOTAALRESULTAAT:
85% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)