12373 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. de werkgroep Deutsch macht Spaß


Antwoorden van 24-09-2021 (niveau 2)



eerdere test 24 SEP latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 24-09-2021 zo ingevuld:



Die Sendung ‘Arbeidsvitaminen’ ist ein sehr beliebtes Programm im niederländischen Radio.

Es ist das ........ Radioprogramm der Welt, das noch immer gesendet wird.


5 % (afgerond)ältest
84 % (afgerond)älteste 
11 % (afgerond)ältesten

das Programm, hier na het koppelwerkwoord ist, dus 1e naamval

ältest- (bijvoeglijke naamwoord) krijgt de uitgang -e

(zowel in de 1e als in de 4e naamval)

 

ein beliebtes Programm: na ein krijgt het bijvoeglijk naamwoord dus een -s 

das Vitamin - die Vitamine



Zie ook de pagina na der/die/das-groep.



Ich fahre schon mal ........ Computer hoch. 

 

      


6 % (afgerond)dem
7 % (afgerond)der
4 % (afgerond)die
83 % (afgerond)den 

der Computer: woorden op -er zijn overwegend mannelijk

den Computer hochfahren: lijdend voorwerp, 4e naamval



Zie ook de pagina overzicht.



Eine beliebte komische Quizsendung im deutschen Fernsehen heißt:

 

'Wer (weet) ........ denn sowas?'

 

       


71 % (afgerond)weiß 
wissen
10 % (afgerond)wisst
19 % (afgerond)weißt

Ich weiß

du weißt

er, sie, es, man, niemand, wer weiß

wir, sie, Sie wissen

ihr wisst

 

na -ei- volgt -ß-

na de korte -i- volgt -ss-

Het logo geeft de titel van dit tv programma in hoofdletters weer. Omdat er geen hoofdletter -ß- bestaat schrijft men hier wél WEISS



Zie ook de pagina onregelmatig.



Der Ertrag ist dieses Jahr weniger hoch als im vorigen Jahr.

 

der Ertrag = ........


3 % (afgerond)uitkomst
1 % (afgerond)succes
86 % (afgerond)opbrengst 
11 % (afgerond)afdracht

Oorspronkelijk uit de landbouw: gewassen dragen vruchten

der Ertrag: in de betekenis van oogst = die Ernte.

Der Ertrag  pro Apfelbaum ist zirka 40 Kilo.

 

afdracht: die Abgabe (die Steuerabgabe: belastingafdracht)

succes: der Erfolg

uitkomst: das Ergebnis, das Resultat



Zie ook de pagina weetwoorden I.



TOTAALRESULTAAT:
81% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)








Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2014 - NU Beter Duits is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Deutsch macht Spaß