9892 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieAntwoorden van 29-02-2024 (niveau 1)eerdere test 29 FEB geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 29-02-2024 zo ingevuld:Er macht mit ........ Sohn eine Motorradtour. 

 

   


2 % (afgerond)seine
4 % (afgerond)sein
84 % (afgerond)seinem 
10 % (afgerond)seinen

mit: voorzetsel met de 3e naamval

mit dem Sohn - mit seinem SohnZie ook de pagina met 3e naamval......... Mercedes ist das allerneueste Modell.

 


12 % (afgerond)Dieses
14 % (afgerond)Diese
4 % (afgerond)Diesen
70 % (afgerond)Dieser 

De namen van automerken zijn mannelijk,

maar: de auto - das Auto.

der / dieser Mercedes: onderwerp, dus 1e naamvalZie ook de pagina geslacht.Wat is de betekenis van dit bord?

 

Afbeeldingsresultaat voor verkeersbord 'Anlieger bis Baustelle frei'

     


Er wordt een bouwplaats ingericht.
4 % (afgerond)Doorgaand verkeer vanaf de bouwwerkzaamheden toegestaan.
90 % (afgerond)Aanwonenden kunnen tot aan de bouwplaats rijden. 
6 % (afgerond)Bouwplaats vrij toegankelijk.

Anlieger: bewoners (en bezoekers) van de betreffende straat/wijk.

Doorgaand verkeer: der Durchgangsverkehr. Vaak staat er een bord 'Umgehungsstraße' (Nederlands bord 'Alle richtingen').

Bouwterreinen zijn nooit 'vrij toegankelijk'. Er staat vrijwel altijd een bord met het tegendeel: 'Betreten der Baustelle verboten - Eltern haften (zijn aansprakelijk) für ihre Kinder'.

toegankelijk: erreichbarZie ook de pagina Links.(Kun je iets voor me doen? / Wil je me een plezier doen?)

 

Kannst du mir ........ tun?


69 % (afgerond)einen Gefallen 
6 %ein Gehalt
18 % (afgerond)eine Gunst
7 % (afgerond)ein Entgegenkommen

jemandem den/einen Gefallen tun: aan iemand een (kleine) dienst bewijzen

 

Jemandem die/eine Gunst erweisen (verouderd): aan iemand een

gunst verlenen. Dat is veel sterker dan 'iemand een plezier doen'.

das/ein Gehalt: salaris

das Entgegenkommen: tegemoetkoming (toeschikkelijk zijn)Zie ook de pagina weetwoorden I.TOTAALRESULTAAT:
78% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2014 - NU Beter Duits is een initiatief van Martin van Toll Producties

opgericht in samenwerking met Deutsch macht Spaß