12858 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. de werkgroep Deutsch macht Spaß


Antwoorden van 03-03-2021 (niveau 2)



eerdere test 03 MRT geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 03-03-2021 zo ingevuld:



Ich wünsche ........  


10 % (afgerond)dich alles Gute.
1 % (afgerond)dich allen Guten.
87 % (afgerond)dir alles Gute. 
2 % (afgerond)dir allen Guten.

ich wünsche dir / Ihnen: meewerkend voorwerp (ik wens aan jou/u)

das Gute - alles Gute: hier lijdend voorwerp;

(onzijdige woorden hebben in de 1e en 4e naamval dezelfde vorm)



Zie ook de pagina overzicht.



Kun je me dat laten zien? 

Kannst du ........


12 % (afgerond)mir das zeichnen?
4 % (afgerond)mich das zeigen?
83 % (afgerond)mir das zeigen? 
2 % (afgerond)mir das anweisen?

aan mij laten zien: mir zeigen, meewerkend voorwerp, dus 3e naamval

 

der Zeigefinger: wijsvinger

anweisen: met de vinger / een aanwijsstok iets specifieks aanwijzen, bijv. op een landkaart

mir (etwas) zeichnen: iets voor mij tekenen

mich zeichnen: mij tekenen, een tekening van mij maken



Zie ook de pagina Naamvallen.



Diese Partei kriegt überdurchschnittlich viel (aandacht) ........ .


21 % (afgerond)Anlass
5 % (afgerond)Andacht
3 % (afgerond)Aufschluss
71 % (afgerond)Aufmerksamkeit 

die Aufmerksamkeit: aandacht (ook: oplettendheid, alertheid;

tevens: presentje, attentie)

 

die Andacht: devotie (ook synoniem voor de kerkmis)

der Anlass: aanleiding

der Aufschluss: begin van een probleemoplossing / aanwijzing die het begin van een bewijs vormt (ook: die Aufdeckung, die Aufklärung)

 

überdurchschnittlich: bovengemiddeld



Zie ook de pagina Falsche Freunde.



Für das Spendengeld haben wir schon eine gute (toepassing) ........ gefunden.


1 % (afgerond)Zugabe
1 % (afgerond)Gebrauch
75 % (afgerond)Verwendung 
23 % (afgerond)Zuwendung

die Verwendung: besteding, aanwending 

der Gebrauch: het gebruik(en) van voorwerpen (ook: der Gebrauch von Wörtern)

die Zugabe: de toegift

die Zuwendung: toewijding, aandacht; ook: financiële toelage



Zie ook de pagina weetwoorden I.



TOTAALRESULTAAT:
79% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)








Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2014 - NU Beter Duits is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Deutsch macht Spaß