MOB-versie | Naar grote versiemeervoud

Hoofdregels

Voor vorming van het meervoud zijn er enkele hoofdregels.

Daarbij ga je uit van het geslacht:

 

mannelijk: der/ein

Umlaut (op a, o of u) + -e

der Gast - die Gäste

vrouwelijk: die/eine

-(e)n

die Frau - die Frauen

onzijdig: das/ein

-e

das Geschenk - die Geschenke

 


Uitgebreider

Regels voor meervoudsvorming

Voorbeelden

mannelijk: -e

der Stein - die Steine
 • Umlaut (op a, o, u, au) + -e

der Baum - die Bäume

der Arzt - die Ärzte

der Stamm - die Stämme

der Duft - die Düfte

der Zug - die Züge

 

 • mannelijke woorden op 
  -el, -er en -en krijgen (overwegend) geen uitgang
 • een aantal krijgt een umlaut maar geen extra uitgang
 • zonder umlaut (eerder uitzonderingen)

 

 

der Esel - die Esel

der Fischer - die Fischer

der Computer - die Computer

 

Brüder, Fäden, Häfen, Kästen, Münder, Väter, Vögel, Böden, Gärten, Läden, Mäntel

 

der Bus - die Busse

der Hund - die Hunde

der Punkt - die Punkte

der Schuh - die Schuhe

 

der Mast - die Masten

der Kuchen - die Kuchen

der Wagen - die Wagen

 

 • mannelijke woorden met de uitgang -e  krijgen in het meervoud de uitgang -n (der Kunde, der Löwe, der Schwede: zie bij 7 x -n)
 • mannelijke persoons-benamingingen en enkele andere woorden met de uitgang -t (woorden uit het Latijn en Grieks) krijgen in het meervoud de uitgang -en (zie bij 7 x -n)
 • een kleine groep woorden krijgt in het meervoud eveneens de uitgang -(e)n

 

der Kunde - die Kunden

 

 

 

der Polizist - Polizisten

der Komet - Kometen

 

 

 

Dornen, Flecken, Muskeln, Nerven, Schmerzen, Zinsen

vrouwelijk: die/eine

 • uitgang -en

die Tür - die Türen

die Prüfung - die Prüfungen

 • vrouwelijke woorden op
  -e, -el, -er krijgen een -n
(er zijn weinig vrouwelijk woorden met deze uitgangen)

 

die Katze - die Katzen

die Insel - die Inseln

die Schwester - die Schwestern

 • vrouwelijke woorden op -in
  krijgen -nen

 

die Freundin - die Freundinnen

die Lehrerin - die Lehrerinnen

 • een groep vrouwelijke woorden met umlaut en uitgang -e

 

Angst, Axt, Bank (zum Sitzen), Braut, Brust, Faust, Frucht, Gans, Hand, Haut, Kraft, Kuh, Kunst, Luft, Lust, Macht, Maus, Nacht, Naht, Not, Nuss, Stadt, Wand, Wurst

onzijdig: das/ein
 • uitgang -e

das Heft - die Hefte

das Papier - die Papiere

 • klinkers a, o, u: umlaut +-er

 

Bücher, Dächer, Fächer, Wörter, Länder, Kinder ...

 • onzijdige woorden op 
  -el, -en, -er, -chen en -lein
  krijgen geen uitgang

 

 

das Mittel - die Mittel

das Kissen- die Kissen (het kussen)

das Zimmer - die Zimmer

das Mädchen - die Mädchen

das Büchlein - die Büchlein

 • een groep onzijdige woorden uit andere talen (Engels, Frans, Latijn) krijgt de uitgang -s

 

Fotos, Hotels, Taxis

 

 

Woorden met een dubbele meervoudsvorm en betekenisverschil

 

das Band - die Bänder (Armbänder)

das Band - die Bande (Bande der Freundschaft)

der Band - die Bände (Bücher)

 

die Bank - die Bänke (im Park)

die Bank - die Banken (Geldinstitute)

 

das Land - die Länder (staatkundig, zoals die Bundesländer, die europäischen Länder)

das Land - die Lande (verouderd): streek, gebied zoals: Sie wohnen auf dem Lande; die Niederlande

 

das Wort - die Wörter (losse woorden, bijvoorbeeld 'Wörterbuch')

das Wort - die Worte (in zinsverband)

 

der Mann - die Männer (algemeen)

der Mann - die Leute (bepaalde beroepen, bijvoorbeeld: Zimmerleute. Vergelijk timmerman - timmerlieden / timmerlui)

 

Zelfstandige naamwoorden uit het Latijn

Deze hebben een afwijkende meervoudsvorm.

 

Der Atlas - die Atlanten,  das Datum - die Daten, der Kaktus -die Kakteen, die Villa - die Villen, die Firma - die Firmen, das Museum - die Museen.

Sinds de spellingshervorming eind jaren 90 zijn ook toegestaan: Atlasse, Villas, Kaktusse (geldt niet voor Museen, Datum en Firmen).

 

 

Spelling bij dubbele (zelfde) klinker

Het Duits kent in vergelijking met het Nederlands veel minder woorden met een dubbele (zelfde) klinker. In het meervoud blijven beide klinkers staan:

 • das Boot - die Boote
 • der Staat - die Staaten

soms echter niet door een umlaut: der Saal - die Säle

Lijst met meervoudsvormen van veel voorkomende woorden:

http://www.deutschonline.de/Deutsch/Grammatik/Plural.htm