MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 17-05-2019 (niveau 1)eerdere test 17 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 17-05-2019 zo ingevuld:Die Feldlerche (veldleeuwerik) ist ' ........ Vogel des Jahres 2019'.


68 % (afgerond)der 
24 % (afgerond)die
8 % (afgerond)das

Der Vogel: woorden met de uitgang -el zijn voor ca. 50%  mannelijk (er zijn dus ook heel wat uitzonderingen, zie menupagina 'zelfstandig naamwoord, geslacht).

Die Feldlerche en der Vogel staan beide in de 1e naamval, verbonden door het koppelwerkwoord 'ist':

die Feldlerche = der Vogel.

 

In Nederland is de 'vogel van 2019' de Wulp.Zie ook de pagina koppelwerkwoorden.Der Fall der Berliner Mauer war ein wichtiges historisches Ereignis.

 

Das Ereignis: ........ .


1 % (afgerond)de ergernis
95 % (afgerond)de gebeurtenis 
2 % (afgerond)de belevenis
3 % (afgerond)het resultaat

de ergernis: das Ärgernis

het resultaat: das Ergebnis, das Resultat

de belevenis: das Erlebnis

 

Das Ereignis en das Ergebnis zijn veel voorkomende 'weetwoorden' en o.a. belangrijk voor (school)examens.Zie ook de pagina weetwoorden I.(Zet) ........ du die Blumen bitte in die Vase?


8 % (afgerond)Stell
6 % (afgerond)Stellt
86 % (afgerond)Stellst 

Du stellst / Stellst du ...? (vragende zin, het werkwoord blijft gelijk).

 

Stell bitte: gebiedende wijs (dus zonder 'du').

Ihr stellt: gewone werkwoordsvorm en de gebiedende wijs van jullie. Stellt ihr bitte ...? / Stellt bitte ... !.Zie ook de pagina gebiedende wijs.Der Sohn ist (groter dan) ........ sein Vater.


76 % (afgerond)größer als 
ebenso groß wie
23 % (afgerond)größer dann
gleich groß wie

groot - groter dan - het grootst:

groß - größer als - am größten

 

Der Sohn ist größer als der Vater.

Koppelwerkwoord 'ist': bij een vergelijking staan beide woorden in de 1e naamval.

 

De vergrotende trap wordt verbonden met 'als'.

Ebenso/genauso groß wie: bij een overeenkomst gebruik je 'wie'.

In spreektaal hoor je echter ook: größer wie, net als Nederlanders vaak zeggen 'groter als'. Zie ook de pagina als / wie.TOTAALRESULTAAT:
81% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)