MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 21-09-2021 (niveau 3)eerdere test 21 SEP latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 21-09-2021 zo ingevuld:Man hat ........ gratuliert.

 

 


29 % (afgerond)ihm mit dem Preis
54 % (afgerond)ihm zu dem Preis 
13 % (afgerond)ihn zu dem Preis
5 % (afgerond)ihn mit den Preis

gratulieren: combineert met de vaste 3e naamval - jemandem gratulieren;

ook in een lijdende zin blijft de 3e naamvalsvorm staan: ihm/ihr/ihnen wurde gratuliert

 

In lijdende zinnen met werkwoorden met een vaste 4e naamval verandert de 4e naamval in de 1e: man fragt ihn - er wird gefragt

 

zum Geburtstag, zum Jubiläum, zum Preis gratulieren Zie ook de pagina werkwoorden met vaste naamval.Der Text ist ziemlich kompliziert.

Sei bitte leise, sonst kann ich mich nicht auf ........ Text konzentrieren!


17 % (afgerond)dem
5 % (afgerond)die
74 % (afgerond)den 
4 % (afgerond)der

Sich konzentrieren auf: mentaal werkwoord met vast voorzetsel. Deze combinaties hebben overwegend de 4e naamval.

Zo ook bijvoorbeeld: Ich denke an ihn. Ich warte auf Sie. Ich glaube an einen Gott. Ich erinnere mich an den Vorfall.

 

Er zijn slechts enkele 'mentale' werkwoorden met voorzetsel die met de 3e naamval combineren: leiden an/unter, sich stören an, warnen vor, zweifeln an.Zie ook de pagina met 3e/4e naamval.Entschuldigung, könnten Sie bitte etwas leiser sein? Sie machen ziemlich viel ........ .

 

               


34 % (afgerond)Geräusch
63 % (afgerond)Krach 
3 % (afgerond)Geläute

der Krach (ook: der Lärm): het lawaai

sie haben Krach: ze hebben (flinke) ruzie

 

das Geräusch: het geluid / geruis

das Geläute: het gebeier van (kerk)klokkenZie ook de pagina Links.Ik heb het koud.

Welke zin is GEEN CORRECTE VERTALING? 

 

        


86 % (afgerond)Mich ist kalt. 
9 % (afgerond)Mir ist kalt.
6 % (afgerond)Ich friere.

De foute vertaling is dus mich.

 

Het Duits kent veel standaardzinnen met de 3e naamval:

Mir ist kalt. Mir ist schlecht. Das gefällt mir.

Het gaat met name om iets dat je voelt, mentaal of lichamelijk.

 

Er bestaat ook de vorm met de 4e naamval: Mich friert = Es friert mich. Waarbij es de plek van het onderwerp inneemt.Zie ook de pagina standaardzinnen met 3e naamval.TOTAALRESULTAAT:
69% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)