MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 23-01-2020 (niveau 1)eerdere test 23 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 23-01-2020 zo ingevuld:Ich habe ein Geschenk ........ Mutter gekauft.


2 % (afgerond)vor meine
16 % (afgerond)für meiner
vor mein
81 % (afgerond)für meine 

für (bestemd voor): voorzetsel met de 4e naamval

die/meine Mutter (1e en 4e naamval) - für meine Mutter

 

vor: voorzetsel voor plaats- en tijdsbepaling

das Auto steht vor der Tür; es passierte vor einer StundeZie ook de pagina gebruik.Ein paar (autobestuurders)  ........ fuhren zu schnell.


9 % (afgerond)Autofahrers
4 % (afgerond)Autofahrende
87 % (afgerond)Autofahrer 

Mannelijke woorden die eindigen op -el, -er, -en krijgen geen extra uitgang in het meervoud.

 

Autofahrende: mensen die zich per auto verplaatsen. Kan alleen in de betekenis van tegenstelling tot bijvoorbeeld fietsende (Radfahrer) / lopende weggebruikers (Fußgänger) gebruikt worden. Dus niet voor chauffeur.Zie ook de pagina meervoud.Deutschland besteht aus 16 ........ .


7 % (afgerond)Bundeslanden
10 % (afgerond)Bundesstaaten
66 % (afgerond)Bundesländern 
17 % (afgerond)Bündesländen

deelstaten: die Bundesländer (das Bundesland)

das Land - die Länder (net als das Buch - die Bücher, das Dach - die Dächer, das Haus - die Häuser en meer)

Nederland: Die Niederlande is een oude meervoudsvorm.

Die Niederländer: de Nederlanders

aus (3e naamval), hier meervoud: daarom de uitgang -n bij Bundesländern

die Bundesstaaten: vormen samen de Verenigde Staten van Noord-Amerika.Zie ook de pagina Links.Amsterdam ist ........ Stadt der Niederlande.


16 % (afgerond)der größten
62 % (afgerond)die größte 
12 % (afgerond)den größten
10 % (afgerond)die größeste

Amsterdam (onderwerp) = die größte Stadt: koppelwerkwoord, dus beide staan in de 1e naamval.

 

groß - größer - am größten 

der, die, das große/größte: 1e naamval, uitgang -e voor het bijvoeglijk naamwoord, geldt dus bij alle zelfstandige naamwoorden in het enkelvoud.Zie ook de pagina na der/die/das-groep.TOTAALRESULTAAT:
74% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)