MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 23-01-2020 (niveau 3)eerdere test 23 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 23-01-2020 zo ingevuld:Sie können mich gerne anrufen, wenn ........ noch etwas einfällt.


89 % (afgerond)Ihnen 
11 % (afgerond)Sie

Mir / Ihnen / ihm fällt etwas ein: 3e naamval

Ik bedenk iets / ik heb een idee. Mij schiet iets te binnen.

 

Es / etwas (onderwerp) fällt mir ein.

(Ein)fallen: sterk werkwoord met -a- verandert in -ä-.Zie ook de pagina standaardzinnen met 3e naamval.Dieses Problem wird nicht wieder vorkommen. Wir haben ........ Maßnahmen ergriffen. 


2 % (afgerond)übereinkommende
31 % (afgerond)zuständige
67 % (afgerond)entsprechende 

entsprechend (hier bijvoeglijk naamwoord): overeenkomend, passend bij een bepaalde aangelegenheid, adequaat.

Ihrem Wunsch entsprechend: conform uw wens.

Het wordt vaak, te pas en te onpas, gebezigd ('modestopwoord').

 

dementsprechend: dienovereenkomstig

übereinkommend: gelijkend/gelijk zijn (übereinkommende Fingerabdrücke)

zuständig: verantwoordelijk zijn (takenpakket op het werk: 'er over gaan')Zie ook de pagina Links.In ........ Buch hast du das gelesen?


1 % (afgerond)welcher
79 % (afgerond)welchem 
20 % (afgerond)welches

in: 3e of 4e naamval

controlevraag: waar heb je dat gelezen? Is er geen sprake van een verplaatsing/verandering, dan 3e naamval.

 

Vergelijk: Ich schreibe meinen Namen in das Buch (4e naamval).

Mein Name steht jetzt in dem Buch (3e naamval).Zie ook de pagina met 3e/4e naamval.De betekenis van de zinsnede 'es sei denn': ........ .


2 % (afgerond)ik wou dat
65 % (afgerond)tenzij 
33 % (afgerond)het mag wel wezen

es sei: conjunctief (aanvoegende wijs) van sein

es sei denn: geeft een beperkende voorwaarde aan

Morgen gehen wir spazieren, es sei denn, es regnet.

Alternatief: Morgen gehen wir spazieren, außer (behalve) wenn es regnet.Zie ook de pagina Links.TOTAALRESULTAAT:
75% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)