9643 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieAntwoorden van 10-04-2024 (niveau 2)eerdere test 10 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 10-04-2024 zo ingevuld:Kann ich (jullie) ........ mal eben kurz sprechen?


3 % (afgerond)ihr
27 % (afgerond)ihnen
1 % (afgerond)euer
69 % (afgerond)euch 

Kann ich (onderwerp) euch (lijdend voorwerp) mal sprechen?

Kann ich dich/Sie mal sprechen?

euch: 4e (en 3e) naamval van ihr

 

euer: bezittelijk voornaamwoord horend bij ihr (jullie)

'Ist das euer Auto?'

ihnen: hun - das Auto gehört ihnen (3e naamval)Zie ook de pagina persoonlijk vnw..Was (zou) ........ du an meiner Stelle machen?


13 % (afgerond)werdest
72 % (afgerond)würdest 
4 % (afgerond)wirst
11 % (afgerond)wurdest

Wat zou jij in mijn plaats doen?

je zou = du würdest - aanvoegende wijs: vrijwel altijd met umlaut

 

du wurdest: je werd (verleden tijd)

du wirst: je zult (toekomende tijd)Zie ook de pagina Konjunktiv.Daar heb ik geen verstand van:   ........

 


82 % (afgerond)Davon habe ich keine Ahnung. 
1 % (afgerond)Davon habe ich keinen Verstand.
4 % (afgerond)Davon ahne ich nichts.
13 % (afgerond)Darüber habe ich keine Kenntnis.

Ahnung haben: Er hat viel Ahnung von Autos. / Er versteht viel von Autos. Ich habe keine Ahnung von Atomphysik. Davon verstehe ich nichts.

 

Verwante betekenissen

Etwas ahnen: vermoeden, een voorgevoel hebben.

Davon ahnte ich nichts: daarvan had ik geen vermoeden / ik zag het niet aankomen.

Keine (blasse) Ahnung: geen (flauw) idee / ik weet er niets van.

 

Darüber habe ich keine Kenntnis: dat (gegeven) is mij niet bekend (formeel taalgebruik).

der Verstand - die Vernunft: denkvermogen, oordeelsvermogen

keinen Verstand haben (unvernünftig sein): onverstandig zijn

Davon habe ich keinen Verstand: nu geen correcte uitdrukking meer, bestond wel in de 18e eeuw.Zie ook de pagina standaardzinnen N-D.Een betekenis van der Antrag is ........ .


78 % (afgerond)formele aanvraag 
7 % (afgerond)aanvaarding
15 % (afgerond)aanbieding

Einen Antrag bei der Gemeinde einreichen: een aanvraag indienen voor bijv. een parkeervergunning. Werkwoord: beantragen.

Ook aanzoek: der Antrag (letterlijk 'een verzoek(schrift) an jemanden 'herantragen'). Sie macht ihm einen Heiratsantrag (huwelijksaanzoek).

 

aanvraag (verzoek om informatie): die Anfrage

aanvaarding: die Akzeptanz, die Anerkennung

aanbieding: das AngebotZie ook de pagina weetwoorden I.TOTAALRESULTAAT:
75% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2014 - NU Beter Duits is een initiatief van Martin van Toll Producties

opgericht in samenwerking met Deutsch macht Spaß