9270 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 21-06-2024 (niveau 1)eerdere test 21 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 21-06-2024 zo ingevuld:........ du den Regenbogen ........ dem See?

 5 % (afgerond)Sehst - oben
6 % (afgerond)Sehst - über
69 % (afgerond)Siehst - über 
20 % (afgerond)Siehst - oben

ich sehe, du siehst, er/sie/es sieht, wir sehen

 

sehen - sah- gesehen: sterk werkwoord met lange -e- in de stam;

deze werkwoorden veranderen naar -ie-

uitzondering: nehmen - nimm / treten - tritt (dus met 'korte -i-')

 

über (boven/over): voorzetsel 3e of 4e naamval

Een voorzetsel geeft de relatie tussen zaken aan:

Die Lampe hängt über dem Tisch.

oben: bijwoord - Er wohnt unten, ich wohne oben.

 

 

 

foto: wikicommens Henry Schmitt


Zie ook de pagina sterk......... Wurf der Handballspielerin war sehr gut.

 11 % (afgerond)Die
79 % (afgerond)Der 
3 % (afgerond)Das
7 % (afgerond)Den

Der Wurf: oude stamvorm van het werkwoord werfen - warf - geworfen. Hier onderwerp: Der Wurf war gut.

Zelfstandige naamwoorden die uit de stam van een werkwoord bestaan zijn overwegend mannelijk: der Beruf, der Rauch, der Sprung, der Zufall en vele meer.


Zie ook de pagina geslacht.Wie viel kosten die Klavierstunden (van je) ........ Schwester?10 % (afgerond)deine
1 % (afgerond)dein
6 % (afgerond)deinen
83 % (afgerond)deiner 

de pianolessen: onderwerp, 1e naamval

van je zus: deiner Schwester, 2e naamval vrouwelijk

 

deine: 1e en 4e naamval vrouwelijk

dein/deinen: niet bij een vrouwelijk woord


Zie ook de pagina ein/eine-groep - bezittelijk voornaamwoord.(Bord in een tentoonstelling)

Die Ausstellungsstücke bitte nicht (aanraken) ........  .

 6 % (afgerond)befassen
89 % (afgerond)berühren 
2 % (afgerond)befühlen
4 % (afgerond)betasten

aanraken: berühren of anfassen

sich befassen (mit): bezig zijn met (synoniem aan sich beschäftigen mit een onderwerp, een hobby)

befühlen: materiaal (bijv. textiel) voelen

betasten: zorgvuldig en systematisch aanraken

Der Arzt betastet die Bauchdecke des Patienten.

die Taste: toets(knop)


Zie ook de pagina lastige werkwoorden.TOTAALRESULTAAT:
80% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen Beter Rekenen NU Beter Engels NU Beter Duits NU Beter Frans NU Beter Spaans Beter Bijbel

© 2014 - NU Beter Duits is een initiatief van Martin van Toll Producties

opgericht in samenwerking met Deutsch macht Spaß