10542 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieAntwoorden van 29-11-2023 (niveau 2)eerdere test 29 NOV geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 29-11-2023 zo ingevuld:Es haben sich zwei männliche Kandidaten beworben.

Wer wird ........ neue Direktor?

    


79 % (afgerond)der 
20 % (afgerond)den
2 % (afgerond)die

Wer (wie)?: vraagt naar het onderwerp.

Bij wer en der Direktor gaat het om één en dezelfde persoon.

Werden: hier koppelwerkwoord, daarom twee keer de 1e naamval.

 

die Direktorin: vrouwelijke directeur

De -d- in personeelsadvertenties staat voor 'divers'. Zie ook de pagina koppelwerkwoorden.Wir haben den Betrag schon ........ .


3 % (afgerond)übergewiesen
6 % (afgerond)überbucht
89 % (afgerond)überwiesen 
2 % (afgerond)übergebucht

per bank overmaken: überweisen - überwies - überwiesen

 

een reis boeken: eine Reise buchen (buchte - gebucht)

überbucht: overboekt, dus meer dan beschikbaar is (hotelkamers, tickets e.d.)Zie ook de pagina voltooide tijd.De toeristen zijn geïnteresseerd in cultuur.

 

Die Touristen ........  

 


19 % (afgerond)sind interessiert in Kultur.
70 % (afgerond)interessieren sich für Kultur. 
11 % (afgerond)interessieren sich vor Kultur.

sich interessieren für (+4e naamval): interesse hebben voor, geïnteresseerd zijn in

interessiert sein an: belang hebben bij / gebaat zijn bij

 

vor: voor plaatsbepalingen en tijdsbepalingen

vor dem Haus, vor einem Monat

die Kultur: woorden met de uitgang -ur zijn vrouwelijkZie ook de pagina standaardzinnen N-D.Sie (zwaait) ........ immer beim Abschied, bis wir um die Ecke sind.


85 % (afgerond)winkt 
12 % (afgerond)schwenkt
2 % (afgerond)streichelt
1 % (afgerond)speichert

winken - winkte - gewinkt: zwaaien, wuiven 

der Wink = der Hinweis: tip, wenk (iemand op iets attent maken)

 

schwenken: zwaaien van een vlag of met de armen zwaaien 

(die Flagge / die Arme schwenken)

streicheln: aaien

speichern: opslaan (digitale bestanden, water)

der Speicher: zolder / opslagruimte (ook voor de pc)Zie ook de pagina Links.TOTAALRESULTAAT:
81% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2014 - NU Beter Duits is een initiatief van Martin van Toll Producties

opgericht in samenwerking met Deutsch macht Spaß