MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 14-09-2021 (niveau 2)eerdere test 14 SEP latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 14-09-2021 zo ingevuld:Das Möbelgeschäft importiert ........ und ........ aus Deutschland.

 


11 % (afgerond)Stuhlen - Tischen
78 % (afgerond)Stühle - Tische 
11 % (afgerond)Stuhle - Tische

De meervoudsvormen van der Tisch, der Stuhl volgen de hoofdregel: + -e.

Ook komt er meestal een umlaut op de klinkers a-o-u: der Schrank - die Schränke.

 

Uitzonderingen: Schuhe, Busse, HundeZie ook de pagina meervoud.(Briefbegin)

........ Linda, wie geht es ........ Schwester?


Lieben, dein
31 % (afgerond)Liebe, deine
60 % (afgerond)Liebe, deiner 
9 % (afgerond)Lieber, deiner

Een briefaanhef staat in de 1e naamval.

Linda en Schwester zijn vrouwelijk.

Lieb- krijgt de uitgang van die, dus liebe

Wie geht es + 3e naamval: wie geht es dir/ihr/ihm/deiner/Ihnen.

Mir geht es gut, es geht ihm / ihr gut.

 

Na de aanhef (dus na de komma) begin je in het Duits met een kleine letter.Zie ook de pagina standaardzinnen met 3e naamval.Das kannst du selber entscheiden. 

........ du sparst für dein iPhone ........ du musst es auf Abzahlung kaufen.


88 % (afgerond)Entweder ... oder 
1 % (afgerond)Nicht nur ... sondern auch
9 % (afgerond)Ob ... ob
1 % (afgerond)Weder ... noch

Er is een keuzemogelijkheid: of ... of, 

daarbij kun je in het Nederlands het eerste of weglaten;

 

weder - noch: noch het een noch het ander

nicht nur ... sondern auch: niet alleen ... maar ook

 

auf Abzahlung kaufen / auf Raten kaufen

spreektaal: abstotternZie ook de pagina Bijwoorden / voegwoorden / kommaregels.Begin van een sprookje in het Duits:

Er was eens ........ .


6 % (afgerond)Er war mal
62 % (afgerond)Es war einmal 
32 % (afgerond)Es gab einmal

Es war einmal ... so fangen alle Märchen an.

Es war wordt, net als es ist, gevolgd door de 1e naamval:

Es war einmal ein Prinz in einem fernen Land. Ein Prinz war / lebte in einem fernen Land.

 

Es gab einmal wordt, net als es gibt, gevolgd door 4e naamval:

Es gab in unserer Familie einmal einen Holländer.

Er war mal in China: Hij was een keer in China.Zie ook de pagina Links.TOTAALRESULTAAT:
72% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)