MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 16-09-2021 (niveau 2)eerdere test 16 SEP latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 16-09-2021 zo ingevuld:"Da sind Sie aber auf dem Holzweg!"

 

sich auf dem Holzweg befinden: ........ .


80 % (afgerond)op het verkeerde spoor zijn (zich vergissen) 
5 % (afgerond)aan de beterende hand zijn
11 % (afgerond)op een hellend vlak zijn
4 % (afgerond)in het wilde weg ageren

De uitdrukking heeft een licht denigrerende toonzetting.

aan de beterende hand zijn: auf dem Wege der Besserung sein (formeel), in spreektaal ook 'über den Berg sein'

in het wilde weg ageren: aufs Gradewohl handeln / ins Blaue hinein (op de bonnefooi)

op een hellend vlak zijn (figuurlijk): sich auf glattem Parkett befinden / auf einer schiefen Ebene

houten pad langs het strand: der Holzbolenweg

 

 

Een opgavesuggestie van Anton Swart.Zie ook de pagina Vaste uitdrukkingen.In Xanten am Niederrhein hat man eine römische (nederzetting) ........ ausgegraben.

 


79 % (afgerond)Siedlung 
5 % (afgerond)Senkung
9 % (afgerond)Niederlage
7 % (afgerond)Niederkunft

Die Siedlung: nederzetting / werkwoord: siedeln, sich ansiedeln

ook: (vaak eenvormig gebouwde) wijk buiten het centrum van een stad of dorp

woonwijk in een stad: das Stadtviertel, der Stadtteil (oude wijk in Berlijn: der Kiez)

die Senkung: de verlaging

die Niederlage: de nederlaag

die Niederkunft (verouderd): bevallingZie ook de pagina weetwoorden I.Die beiden (vissers) ........ hatten noch keinen Fisch gefangen.


75 % (afgerond)Angler 
3 % (afgerond)Anglers
22 % (afgerond)Anglern

Die Angler (hobby-/sportvissers): onderwerp in deze zin.

Visser/hengelaar is een mannelijk persoon: der Angler.

Woorden op -er krijgen in het meervoud geen extra uitgang.

 

Alleen in de 3e naamval meervoud komt er een -n achter, omdat hier altijd alle woorden van de woordgroep de uitgang -n krijgen.

Die Fische von den beiden Anglern.

Der/die Fischer: beroepsvisser/s.Zie ook de pagina meervoud.Eva ging in ........ Garten und legte sich ........ Gras.


88 % (afgerond)den - ins 
12 % (afgerond)dem - im

gehen/ging in: beweging met resultaat, dus 4e naamval

sich legen (gaan liggen) in/auf/unter/zwischen is ook een beweging ergens naar toe: 4e naamval

ins = in + das.

 

der Garten: woorden met de uitgang -en zijn overwegend mannelijk, der Wagen, der Laden, der Graben.Zie ook de pagina met 3e/4e naamval.TOTAALRESULTAAT:
80% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)